Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Qualitat / Dades estadístiques / Evidències / Estàndards autoinforme GATE-GEGG 20-21

2021-Informe d'acreditació del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació i del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

Llistat d'evidències dels sis estàndards de l'informe:

 

Llistat d'evidències:

E.1.1 Guies docents de les assignatures del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

E.1.2 Memòria de modificació del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

E.1.3 Informe de modificació del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

E.1.4 Web dels processos del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de l'EPSEB

E.1.5 Coordinació docent del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació del 2020-2021 candau

E.1.6 Comunicats de la direcció de l'Escola a tota la comunitat EPSEB arran de la pandèmia de la COVID-19 candau

E.1.7 Convocatòria de reunions amb el professorat arran de la pandèmia de la COVID-19 candau

E.1.8 Convocatòria de reunions amb el personal d'administració i serveis arran de la pandèmia de la COVID-19 candau

E.1.9 Enllaç a la Normativa Acadèmica de Grau i Màster de la UPC (NAGRAMA)

E.1.10 Enllaç a l'apartat de Normatives al web de l'Escola

E.1.11 Enllaç a l'apartat Normatives de les pràctiques en empresa al web de l'Escola

E.1.12 Reestructuració de les optatives del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació candau

E.1.13 Memòria de la doble titulació entre el grau en Arquitectura Tècnica i Edificació i el grau en Enginyeria Civil aprovada pel Consell de Govern

E.1.14 Itinerari recomanat per a la doble titulació entre el grau en Arquitectura Tècnica i Edificació i el grau en Enginyeria Civil

E.1.15 Guies docents de les assignatures del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

E.1.16 Memòria de verificació del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

E.1.17 Informe de verificació del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

E.1.18 Coordinació docent del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica del 2020-2021 candau

E.1.19 Estat de les titulacions (Marc VSMA)

Llistat d'evidències:

E.2.1 Enllaç a la informació sobre els estudis al web del centre

E.2.2 Enllaç a la informació sobre la matrícula al web del centre

E.2.3 Enllaç a les guies d’assignatures al web del centre

E.2.4 Enllaç a la informació sobre calendaris acadèmics al web del centre

E.2.5 Enllaç a la informació sobre els horaris lectius al web del centre

E.2.6 Enllaç a la informació sobre el suport i l'orientació a l'estudiantat al web del centre

E.2.7 Enllaç a la informació de les sessions d'acollida a l'estudiantat de nou accés de grau i de màster al web del centre durant el 2020-2021

E.2.8 Enllaç a la informació sobre els tràmits administratius que es poden dur a terme a l'EPSEB

E.2.9 Enllaç a les normatives acadèmiques al web del centre

E.2.10 Informació relativa al professorat del centre intranet

E.2.11 Quadre de comandament del centre

E.2.12 Enllaç a la informació sobre pràctiques en empresa adreçada a l'estudiantat i que consta al web del centre

E.2.13 Enllaç a la informació sobre pràctiques en empresa adreçada a les empreses interessades i que consta al web del centre

E.2.14 Enllaç al pla d’Orientació Professional al web del centre

E.2.15 Enllaç a la informació sobre mobilitat al web del centre

E.2.16 Enllaç a la informació sobre els TFG/TFM al web del centre

E.2.17 Aplicació de gestió del TFG/TFM intranet

E.2.18 Informació sobre Igualtat i perspectiva de gènere al web del centre

E.2.19 Enquesta de satisfacció a l'estudiantat

E.2.20 Compte Twitter EPSEB

E.2.21 Compte Instagram EPSEB

E.2.22 Compte Facebook EPSEB

E.2.23 Canal Youtube EPSEB

E.2.24 Grup a Linkedin del Club EPSEB Alumni

E.2.25 Quadre de comandament del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

E.2.26 Quadre de comandament del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

E.2.27 Quadre de comandament del màster universitari en Construcció Avançada en l’Edificació

E.2.28 Quadre de comandament del màster universitari en Diagnosi i Tècniques d'Intervenció en l'Edificació

E.2.29 Quadre de comandament del màster universitari en Gestió de l’Edificació

E.2.30 Quadre de comandament del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

E.2.31 Enllaç al portal de dades dels estudis al web del centre

E.2.32 Memòries acadèmiques del centre

E.2.33 Enquestes dels ocupadors AQU Catalunya als estudis de grau 2017

E.2.34 Enquestes dels ocupadors AQU Catalunya als estudis de màster 2017

E.2.35 Enllaç a la informació sobre enquestes i portal de dades del GATE al web del centre

E.2.36 Enllaç a la informació sobre enquestes i portal de dades del GEGG al web del centre

E.2.37 Enllaç a la informació sobre enquestes i portal de dades del MUCAE al web del centre

E.2.38 Enllaç a la informació sobre enquestes i portal de dades del MUDIATEC al web del centre

E.2.39 Enllaç a la informació sobre enquestes i portal de dades del MUGE al web del centre

E.2.40 Enllaç a la informació sobre enquestes i portal de dades del MUPRL al web del centre

E.2.41 Certificat del disseny del SGIQ del centre

E.2.42 Documentació del SGIQ del centre

E.2.43 Política de qualitat del centre

E.2.44 Marc VSMA (verificació, seguiment, modificació i acreditació de les titulacions)

E.2.45 Enllaç al web de l'Escola

E.2.46 Díptic informatiu del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

E.2.47 Díptic informatiu del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

E.2.48 Díptic informatiu del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació

E.2.49 Díptic informatiu del màster universitari en Diagnosi i Tècniques d'Intervenció en l'Edificació

E.2.50 Díptic informatiu del màster universitari en Gestió de l'Edificació

E.2.51 Díptic informatiu del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

Llistat d'evidències:

E.3.1 Certificat del disseny del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat del centre

E.3.2 Enllaç a la documentació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat del centre

E.3.3 Enllaç al procés de recollida i anàlisi de resultats

E.3.4 Memòria acadèmica del centre

E.3.5 Quadre de comandament de l’EPSEB

E.3.6 Enllaç als informes de seguiment i als autoinformes d’acreditació de les titulacions del centre

E.3.7 Taula d’enquestes oficials de la Universitat Politècnica de Catalunya

E.3.8. Enquestes a l'estudiantat sobre la docència no presencial durant el període d'excepcionalitat del segon quadrimestre del 2019-2020

E.3.9 Enquestes a l'estudiantat sobre la docència no presencial durant el període d'excepcionalitat del primer quadrimestre del 2020-2021 (bloc comú)

E.3.10 Enquestes a l'estudiantat sobre la docència no presencial durant el període d'excepcionalitat del primer quadrimestre del 2020-2021 (bloc específic)

E.3.11 Enllaç a les enquestes de satisfacció de l'estudiantat al web de l'Escola

E.3.12 Enllaç a les enquestes de satisfacció dels titulats i titulades al web de l'Escola

E.3.13 Enllaç a les enquestes d'inserció laboral al web de l'Escola

E.3.14 Enllaç als indicadors de satisfacció del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

E.3.15 Enllaç als indicadors de satisfacció del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

E.3.16 Enllaç als indicadors de satisfacció del màster universitari en Construcció Avançada en l’Edificació

E.3.17 Enllaç als indicadors de satisfacció del màster universitari en Diagnosi i Tècniques d'Intervenció en l'Edificació

E.3.18 Enllaç als indicadors de satisfacció del màster universitari en Gestió de l’Edificació

E.3.19 Enllaç als indicadors de satisfacció del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

E.3.20 Enllaç a la bústia d’incidències i suggeriment

E.3.21 Enquesta sobre les pràctiques externes curriculars 2020-2021 del GATE i del MUPRL candau

E.3.22 Enquesta sobre les pràctiques externes no curriculars 2020-2021 del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació candau

E.3.23 Enquesta sobre les pràctiques externes no curriculars 2020-2021 del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica candau

E.3.24 Enquesta sobre les pràctiques externes no curriculars 2020-2021 del màster universitari en Gestió de l’Edificació candau

E.3.25 Enquesta sobre les pràctiques externes no curriculars 2020-2021 del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals candau

E.3.26 Enllaç de les enquestes de satisfacció dels graduats i graduades de l'EPSEB

E.3.27 Informe de seguiment del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat del centre

E.3.28 Aplicació del pla de Millora del centre intranet

E.3.29 Pla d'igualtat de la Universitat Politècnica de Catalunya

Llistat d'evidències:

E.5.1 Procés per al suport i orientació a l'estudiantat

E.5.2 Enllaç al lloc web del pla d’Acció Tutorial, del pla d’Acollida i del pla de Mentoria

E.5.3 Enllaç al pla d’Acció Tutorial, al pla d’Acollida i al pla de Mentoria derivats del SGIQ

E.5.4 Guia de benvinguda de l’EPSEB per a l’estudiantat de grau (català)

E.5.5 Guia de benvinguda de l’EPSEB per a l’estudiantat de màster (castellà)

E.5.6 Horari de l'equip directiu per a l'atenció a l'estudiantat

E.5.7 Aplicació de gestió de l’acció tutorial en fase inicial i fase no inicial intranet

E.5.8 Aplicació de gestió de l’acció tutorial en estudiantat de baix rendiment intranet

E.5.9 Enllaç al lloc web del pla de Mentoria

E.5.10 Enquesta de satisfacció de l’estudiantat

E.5.11 Enquestes a l'estudiantat sobre l'actuació docent i les assignatures

E.5.12 Procés per a la gestió de l’orientació professional

E.5.13 Pla d'Orientació Professional EPSEB a la secció Informació acadèmica del web de l'Escola

E.5.14 Pla d'Orientació Professional de l’EPSEB 2020-2022

E.5.15 Enquesta de satisfacció dels graduats i graduades

E.5.16 Programa de cooperació educativa Empresa i recerca

E.5.17 Borsa de pràctiques del centre

E.5.18 Procés de Gestió de les pràctiques externes

E.5.19 Enquesta sobre les pràctiques externes curriculars 2020-2021 del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació candau

E.5.20 Enquesta sobre les pràctiques externes no curriculars 2020-2021 del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació candau

E.5.21 Enquesta sobre les pràctiques externes no curriculars 2020-2021 del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica candau

E.5.22 Enquesta de satisfacció dels egressats i de les egressades de grau

E.5.23 Lloc web del servei d’Igualtat a l'EPSEB

E.5.24 Lloc web del servei d'Inclusió a l'EPSEB

E.5.25 Pla d'igualtat de la Universitat Politècnica de Catalunya

E.5.26 Enllaç al portal COVID-19 del web de l'Escola

E.5.27 Comitè de referència de la COVID-19 a l'EPSEB

E.5.28 Procés per a la gestió i millora dels recursos materials

E.5.29 Llistat de laboratoris i tallers de l’EPSEB

E.5.30 Lloc web de la Biblioteca de l’EPSEB

E.5.31 Dades d’ús i satisfacció de la biblioteca per part de l’estudiantat de l’EPSEB 2018-2019

E.5.32 Gestió i reserva d'espais i equipaments del centre intranet

E.5.33 Enllaç a l'apartat de Qualitat del web de l'Escola on es recullen les enquestes realitzades

E.5.34 Enllaç a l'apartat del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació on consten els enllaços a les diferents enquestes

E.5.35 Enllaç a l'apartat del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica on consten els enllaços a les diferents enquestes

E.5.36 Gestió i millora dels recursos materials de l'Escola durant el 2019 candau

E.5.37 Gestió i millora dels recursos materials de l'Escola durant el 2020 candau

E.5.38 Relació d’actuacions de millora dels espais i equipaments dutes a terme a l’EPSEB

E.5.39 Enquesta de satisfacció al professorat

Llistat d'evidències:

E.6.1 Resultats de les assignatures del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació candau

E.6.2 Tipus d'acreditació de la competència en tercera llengua del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació del pla 2015 durant el curs 2020-2021 candau

E.6.3 Tipus d'acreditació de la competència en tercera llengua del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació del pla 2019 durant el curs 2020-2021 candau

E.6.4 Quadre de comandament del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

E.6.5 Aplicació de gestió del TFG/TFM intranet

E.6.6 Llistat de treballs de fi grau defensats al grau en Arquitectura Tècnica i Edificació pla 2015 durant el curs 2020-2021 candau

E.6.7 Llistat de treballs de fi grau defensats al grau en Arquitectura Tècnica i Edificació pla 2019 durant el curs 2020-2021 candau

E.6.8 Normativa reguladora de les pràctiques acadèmiques externes de la UPC

E.6.9 Enllaç a l'apartat del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació on es troben els enllaços a les diferents enquestes

E.6.10 Enllaç a les enquestes realitzades a l'estudiantat a l'apartat Qualitat del web de l'Escola

E.6.11 Enquestes de satisfacció dels titulats i titulades de grau de l'Escola

E.6.12 Guia docent de l'assignatura Dibuix Arquitectònic (310708)

E.6.13 Resultat de les avaluacions de l'assignatura Dibuix Arquitectònic (310708) durant el curs 2020-2021 candau

E.6.14 Currículums del professorat que va impartir l'assignatura Dibuix Arquitectònic (310708) durant el curs 2020-2021 candau

E.6.15 Guia docent de l'assignatura Estructures d'Acer i Formigó (310715)

E.6.16 Resultat de les avaluacions de l'assignatura Estructures d'Acer i Formigó (310715) candau

E.6.17 Currículums del professorat que va impartir l'assignatura Estructures d'Acer i Formigó (310715) durant el curs 2020-2021 candau

E.6.18 Guia docent de l'assignatura Construcció d'Envolvents i Acabats (310726)

E.6.19 Resultat de les avaluacions de l'assignatura Construcció d'Envolvents i Acabats (310726) candau

E.6.20 Currículums del professorat que va impartir l'assignatura Construcció d'Envolvents i Acabats (310726) durant el curs 2020-2021 candau

E.6.21 Guia docent de l'assignatura Planificació i Organització d'Obres (310732)

E.6.22 Resultat de les avaluacions de l'assignatura Planificació i Organització d'Obres (310732) candau

E.6.23 Currículum del professorat que va impartir l'assignatura Planificació i Organització d'Obres (310732) durant el curs 2020-2021 candau

E.6.24 Guia docent del treball de fi de grau del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació (310742)

E.6.25 Resultat de les avaluacions dels TFG del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació (310742) durant el curs 2020-2021 candau

E.6.26 Currículum del professorat responsable del treball de fi de grau del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació (310742) candau

E.6.27 Guia docent de les assignatures del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

E.6.28 Criteris d’avaluació dels treballs de fi de grau i de màster

E.6.29 Acta de la Comissió Acadèmica del 13/5/2020 candau

E.6.30 Resultat de les enquestes a l'estudiantat sobre l'assignatura Dibuix Arquitectònic (310708) durant el segon quadrimestre del 2020-2021 candau

E.6.31 Resultat de les enquestes a l'estudiantat sobre el professorat que va impartir l'assignatura Dibuix Arquitectònic (310708) durant el segon quadrimestre del 2020-2021 candau

E.6.32 Resultat de les enquestes a l'estudiantat sobre l'assignatura Estructures d'Acer i Formigó (310715) durant el segon quadrimestre del 2020-2021 candau

E.6.33 Resultat de les enquestes a l'estudiantat sobre el professorat que va impartir l'assignatura Estructures d'Acer i Formigó (310715) durant el segon quadrimestre del 2020-2021 candau

E.6.34 Resultat de les enquestes a l'estudiantat sobre l'assignatura Construcció d'Envolvents i Acabats (310726) durant el segon quadrimestre del 2020-2021 candau

E.6.35 Resultat de les enquestes a l'estudiantat sobre el professorat que va impartir l'assignatura Construcció d'Envolvents i Acabats (310726) durant el segon quadrimestre del 2020-2021 candau

E.6.36 Resultat de les enquestes a l'estudiantat sobre l'assignatura Planificació i Organització d'Obres (310732) durant el segon quadrimestre del 2020-2021 candau

E.6.37 Resultat de les enquestes a l'estudiantat sobre el professorat que va impartir l'assignatura Planificació i Organització d'Obres (310732) durant el segon quadrimestre del 2020-2021 candau

E.6.38 Resultat de les enquestes a l'estudiantat sobre la docència de l'assignatura Dibuix Arquitectònic (310708) durant el primer quadrimestre del 2020-2021 candau

E.6.39 Resultat de les enquestes a l'estudiantat sobre la docència de l'assignatura Estructures d'Acer i Formigó (310715) durant el primer quadrimestre del 2020-2021 candau

E.6.40 Resultat de les enquestes a l'estudiantat sobre la docència de l'assignatura Construcció d'Envolvents i Acabats (310726) durant el primer quadrimestre del 2020-2021 candau

E.6.41 Resultat de les enquestes a l'estudiantat sobre la docència de l'assignatura Planificació i Organització d'Obres (310732) durant el primer quadrimestre del 2020-2021 candau

E.6.42 Document 'Abandonament de l’estudiantat de nou ingrés' elaborat pel GPAQ

E.6.43 Memòria de modificació del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

E.6.44 Enquestes d'inserció laboral als titulats i titulades del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

E.6.45 Resultat de les assignatures del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica candau

E.6.46 Tipus d'acreditació de la competència en tercera llengua del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica durant el curs 2020-2021 candau

E.6.47 Llistat de treballs de fi grau defensats al grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica durant el curs 2020-2021 candau

E.6.48 Quadre de comandament del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

E.6.49 Enllaç a l'apartat del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica on es troben els enllaços a les diferents enquestes

E.6.50 Enquestes als titulats i titulades realitzades per l'Escola a l'estudiantat del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

E.6.51 Guia docent de l'assignatura Àlgebra (310601)

E.6.52 Resultat de les avaluacions de l'assignatura Àlgebra (310601) candau

E.6.53 Currículum del professorat que va impartir l'assignatura Àlgebra (310601) candau

E.6.54 Guia docent de l'assignatura Informàtica (310604)

E.6.55 Resultat de les avaluacions de l'assignatura Informàtica (310604) candau

E.6.56 Currículum del professorat que va impartir l'assignatura Informàtica (310604) candau

E.6.57 Guia docent de l'assignatura Geodèsia Geomètrica (310612)

E.6.58 Resultat de les avaluacions de l'assignatura Geodèsia Geomètrica (310612) candau

E.6.59 Currículum del professorat que va impartir l'assignatura Geodèsia Geomètrica (310612) candau

E.6.60 Guia docent de l'assignatura Aixecaments no Convencionals (310634)

E.6.61 Resultat de les avaluacions de l'assignatura Aixecaments no Convencionals (310634) candau

E.6.62 Currículum del professorat que va impartir l'assignatura Aixecaments no Convencionals (310634) candau

E.6.63 Guia docent del treball de fi de grau del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica (310637)

E.6.64 Resultat de les avaluacions dels TFG del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica (310637) durant el curs 2020-2021 candau

E.6.65 Currículum del professorat responsable del treball de fi de grau del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica candau

E.6.66 Guia docent de les assignatures del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

E.6.67 Resultat de les enquestes a l'estudiantat sobre l'assignatura Àlgebra (310601) durant el segon quadrimestre del 2020-2021 candau

E.6.68 Resultat de les enquestes a l'estudiantat sobre el professorat que va impartir l'assignatura Àlgebra (310601) durant el segon quadrimestre del 2020-2021 candau

E.6.69 Resultat de les enquestes a l'estudiantat sobre l'assignatura Informàtica (310604) durant el segon quadrimestre del 2020-2021 candau

E.6.70 Resultat de les enquestes a l'estudiantat sobre el professorat que va impartir l'assignatura Informàtica (310604) durant el segon quadrimestre del 2020-2021 candau

E.6.71 Resultat de les enquestes a l'estudiantat sobre l'assignatura Aixecaments no Convencionals (310634) durant el segon quadrimestre del 2020-2021 candau

E.6.72 Resultat de les enquestes a l'estudiantat sobre el professorat que va impartir Aixecaments no Convencionals (310634) durant el segon quadrimestre del 2020-2021 candau

E.6.73 Resultat de les enquestes a l'estudiantat sobre la docència de l'assignatura Àlgebra (310601) candau

E.6.74 Resultat de les enquestes a l'estudiantat sobre la docència de l'assignatura Informàtica (310604) candau

E.6.75 Resultat de les enquestes a l'estudiantat sobre la docència de l'assignatura Geodèsia Geomètrica (310612) candau

E.6.76 Enquestes d'inserció laboral als titulats i titulades del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica