Comparteix:

Enquesta a tots els col·lectius

  • Enquestes als ocupadors

    Aquí trobareu els resultats de les enquestes que AQU Catalunya fa als ocupadors en l'àmbit de la Construcció (2021-2023).

  • Enquestes al PDI

    Aquí trobareu els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI.

  • Enquestes al PTGAS

    Aquí trobareu els resultats de les enquestes de satisfacció del PTGAS.