Comparteix:

Treball de fi d'estudis (TFE) matriculat a partir del curs 2024-2025

El treball de fi d'estudis (TFE) consisteix en la realització, presentació i defensa d’un exercici original realitzat de manera individual.

IMPORTANT: Només es pot fer la defensa del TFE si el teu expedient està correcte, és a dir, si tens superats la totalitat dels crèdits de la titulació a excepció dels crèdits del TFE.

A continuació, passem a detallar-vos les diferents modalitats existents i quins seran els terminis de matrícula i de realització del vostre treball:

 • Modalitat Universitat 

  Treball realitzat amb la direcció d'un professor o professora de l'EPSEB sense cap vinculació externa amb una empresa

 • Modalitat pràcticum

  Amb la direcció d'algun membre del professorat de l'EPSEB i codirecció d'un membre de l'empresa en el cas que s'hagi formalitzat un conveni.

  Amb Conveni de Cooperació Educativa curricular i Pla de treball curricular: treball realitzat amb la direcció d'un membre del professorat de l'EPSEB i amb vinculació en una empresa realitzant pràctiques (amb remuneració econòmica)
  Amb vinculació la
  boral (contracte o autònom) de l’àmbit de la titulació, de més d’un any en el sector, posant-se en contacte amb secretaria (suport.academic.epseb@upc.edu)

L'estudiantat del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals només tindran l'opció de seleccionar la modalitat Universitat, no podrà fer el TFE en modalitat pràcticum atès que el pla d'estudis inclou pràctiques externes de caràcter obligatori.