Comparteix:

Què cal fer en cas d’emergència o accident

Què fer en cas d’emergència?

Imatge sobre què cal fer en cas d'emergència, a l'enllaç del text es por accedir al pdf amb tota la informació al respecte.Consulteu les consignes d’actuació en aquest enllaç

Telèfons d’emergència:

 • Consergeria EPSEB: 93 401 63 00
 • Emergències UPC: 669 134 735
 • Centro de Control 24 h: 689 566 245

   

   

   

Accidents

Què fer en cas d’accident laboral? Informació per a becàries i becaris, PDI i PTGAS.

Es considera accident laboral aquell que es produeix en l’exercici del vostre treball, sigui o no en el lloc de treball, com ara en el moment d’anar o tornar de la feina (accident in itinere), o en desplaçaments motivats per la feina (in mission).

La gestió serà diferent en funció del col·lectiu al qual pertanyeu, consulteu el procediment a l’enllaç següent.

Centres assistencials més propers:

ASEPEYO Barcelona-Sants
Avinguda de Roma, 12
08015 Barcelona
Tel.: 93.226.15.85
Horari: de dilluns a divendres de 8 a 15 h

ASEPEYO Barcelona-Vía Augusta
Via Augusta, 18
08006 Barcelona
Tel.: 93.444.64.00
Horari: 24 h i festius 

Les dades de l’empresa, en cas que ens les demanin, són:

 • Empresa: UPC – Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (310)
 • C.C.C. (Codi Compte Cotització), aquest codi es troba a la nòmina sota la categoria o escala:
  • Funcionari Carrera: 08041237348
  • Funcionari Interí: 08041237347
  • Personal Laboral: 08024297411
  • Professorat: En aquests casos cal preguntar-ho al Servei de Personal de la UPC

Què fer en cas d’accident no laboral? Informació per a estudiantat.

Podeu trobar la informació sobre assegurances escolars i procediment a seguir en cas d'accident en aquest web.

 

Responsable de la informació, dades de contacte i horari d'atenció