Comparteix:

Òrgans de govern

En aquest apartat trobareu detallats tots els òrgans unipersonals i col·legiats de l'EPSEB, que estan regulats al Reglament d'organització i funcionament del centre, així com els diferents processos electorals de l'Escola i de la Universitat.

 


Reglament d'organització i funcionament del centre