Comparteix:

Processos electorals

Eleccions als òrgans unipersonals i col·legiats de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona

  

 

Del 21 al 24 de novembre se celebraran les votacions a través de la modalitat d'urna electrònica per renovar els membres electes de la Junta d'Escola.

Aquests membres es divideixen en els representants següents:

 • Sector del personal docent i investigador permanent (PDI-A i PDI-B4) 8 representants
 • Sector del personal docent i investigador no inclòs en l’apartat anterior 5 representants
 • Sector del personal d’administració i serveis: 4 representants
 • Sector de l'estudiantat de grau i màster universitari:
  • Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació (GATE): 5 representants
  • Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica (GEGG):  1 representant
  • Màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació (MUCAE):  1 representant
  • Màster universitari en Diagnosi i Tècniques d’Intervenció en l’Edificació (MUDIATEC):  1 representant
  • Màster universitari en Gestió de l'Edificació (MUGE):  1 representant
  • Màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals (MUPRL):  1 representant

 

Membres de la Junta Electoral de l'EPSEB (funcions: article 18 del Reglament electoral de la UPC)

 

Calendari de les eleccions

DataEnllaços
Convocatòria d’eleccions 29/9/2023 Convocatòria
Tancament del cens electoral 17/10/2023
Exposició pública del cens electoral provisional 23/10/2023

Cens PDI-A i PDI-B4

Cens PDI no inclòs en l'apartat anterior

Cens PAS

Cens GATE

Cens GEGG

Cens MUCAE

Cens MUDIATEC

Cens MUGE

Cens MUPRL

Reclamacions al cens electoral provisional del 24/10/2023 al 26/10/2023

(fins a les 12 hores)

Accés a la seu electrònica
Publicació del cens electoral definitiu

30/10/2023


Cens PDI-A i PDI-B4

Cens PDI no inclòs en l'apartat anterior

Cens PAS

Cens GATE

Cens GEGG

Cens MUCAE

Cens MUDIATEC

Cens MUGE

Cens MUPRL

Termini de presentació de candidatures

del 31/10/2023 al 3/11/2023

 

Procés de tramitació i suport

Sistemes d'identificació i signatura electrònica


Presentació de candidatura individual


Acceptació de participació en una candidatura col·lectiva

Cada membre de la candidatura, excepte la persona ponent que la presenta, ha de tramitar aquest formulari i, posteriorment, enviar a la persona ponent de la candidatura, per a aquesta circumscripció/col·legi electoral, el rebut del tràmit per tal que el ponent l'adjunti al formulari de "Presentació de candidatura col·lectiva".


Presentació de candidatura col·lectiva

La persona ponent de la candidatura col·lectiva d’una circumscripció/col·legi electoral ha de tramitar aquest formulari i adjuntar els rebuts (.zip) de tots els membres que integren la candidatura per a aquesta circumscripció/col·legi electoral. En el llistat de membres cal incloure també el nom de la persona ponent, atès que és membre integrant de la candidatura.

Proclamació provisional de les candidatures 6/11/2023 Candidatures provisionals
Reclamacions contra la proclamació provisional de les candidatures del 7/11/2023 al 9/11/2023

(fins a les 12 hores)

Accés a la seu electrònica
Proclamació definitiva de les candidatures 13/11/2023 Candidatures definitives
Sorteig per a la designació dels membres de la mesa electoral

13/11/2023

(a les 12 hores)

Mesa electoral
Campanya electoral del 14/11/2023 al 17/11/2023

Espai de les candidates i candidats del sector PDI-A i PDI-B4

Espai de les candidates i candidats del sector PDI no inclòs en l'apartat anterior

Espai de les candidates i candidats del sector PAS

Espai de les candidates i candidats del sector EST

Constitució de la mesa electoral

20/11/2023

(a les 9 hores)

Votacions (urna electrònica) del 21/11/2023 (10.00 hores) al 24/11/2023 (9.59 hores)

 

Manual d'ús de la plataforma d'e-votRequisits tècnics per votar amb la plataforma e-Vot
Enllaç a l'urna electrònica
Obertura d’urna i recompte 24/11/2023

(a les 11 hores)

Proclamació provisional dels candidats i candidates electes 24/11/2023 Resultats provisionals
Reclamacions contra la proclamació provisional dels candidats i candidates electes del 27/11/2023 al 28/11/2023

(fins a les 12 hores)

Accés a la seu electrònica
Proclamació definitiva dels candidats i candidates electes 29/11/2023 Resultats definitius

Normativa a tenir en compte:

Normativa de votació en urna electrònica

Reglament electoral de la Universitat Politècnica de Catalunya

Reglament de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona

Del 8 a l'11 de novembre se celebraran les votacions a través de la modalitat d'urna electrònica per renovar els membres electes de la Junta d'Escola.

Aquests membres es divideixen en els representants següents:

 • Sector del personal docent i investigador permanent (PDI-A i PDI-B4)8 representants
 • Sector de l'estudiantat de grau i màster universitari
  • Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació (GATE): 5 representants
  • Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica (GEGG): 1 representant
  • Màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació (MUCAE): 1 representant
  • Màster universitari en Diagnosi i Tècniques d’Intervenció en l’Edificació (MUDIATEC): 1 representant
  • Màster universitari en Gestió de l'Edificació (MUGE): 1 representant
  • Màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals (MUPRL): 1 representant


Membres de la Junta Electoral de l'EPSEB (funcions: article 18 del Reglament electoral de la UPC)

 

Calendari de les eleccions

DataEnllaços
Convocatòria d’eleccions 28 de setembre de 2022 Convocatòria
Tancament del cens electoral 3 d’octubre de 2022
Exposició pública del cens electoral provisional 7 d’octubre de 2022

Cens PDI-A i PDI-B4

Cens GATE

Cens GEGG

Cens MUCAE

Cens MUDIATEC

Cens MUGE

Cens MUPRL

Reclamacions al cens electoral provisional del 10 al 13 d'octubre de 2022

(fins a les 12 hores)

 

Qualsevol reclamació s'ha d'enviar per correu electrònic a l'adreça

 

 

Publicació del cens electoral definitiu 17 d'octubre de 2022

Cens PDI-A i PDI-B4

Cens GATE

Cens GEGG

Cens MUCAE

Cens MUDIATEC

Cens MUGE

Cens MUPRL

Termini de presentació de candidatures del 18 al 20 d'octubre de 2022

Formulari de candidatura PDI-A i PDI-B4

Formulari de candidatura GATE

Formulari de candidatura GEGG

Formulari de candidatura MUCAE

Formulari de candidatura MUDIATEC

Formulari de candidatura MUGE

Formulari de candidatura MUPRL

Proclamació provisional de les candidatures 21 d'octubre de 2022 Candidatures provisionals
Reclamacions contra la proclamació provisional de les candidatures del 24 al 26 d'octubre de 2022

(fins a les 12 hores)

 

Qualsevol reclamació s'ha d'enviar per correu electrònic a l'adreça

Proclamació definitiva de les candidatures 28 d'octubre de 2022 Candidatures definitives
Sorteig per a la designació dels membres de la mesa electoral 28 d'octubre de 2022 Mesa electoral
Campanya electoral del 2 al 7 de novembre de 2022

 

Constitució de la mesa electoral

7 de novembre de 2022

(a les 13 hores)

Acta de constitució de la mesa electoral
Votacions (urna electrònica) del 8 a l'11 de novembre de 2022

(inici a les 10 hores i finalització a les 9.59 hores)

 

Manual d'ús de la plataforma d'e-vot

Requisits tècnics per votar amb la plataforma e-Vot

Enllaç a l'urna electrònica
Obertura d’urna i recompte 11 de novembre de 2022

(a partir de les 10 hores)

Proclamació provisional dels candidats o candidates electes 11 de novembre de 2022

NOTA INFORMATIVA

Acta Junta Electoral

Resultats provisionals

Reclamacions contra la proclamació dels candidats o candidates electes del 14 al 15 de novembre de 2022

(fins a les 12 hores)


Qualsevol reclamació s'ha d'enviar per correu electrònic a l'adreça

Proclamació definitiva dels candidats o candidates electes 16 de novembre de 2022 Resultats definitius

Normativa a tenir en compte:

Normativa de votació en urna electrònica

Reglament electoral de la Universitat Politècnica de Catalunya

Reglament de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona

Del 23 al 26 de novembre se celebraran les votacions a través de la modalitat d'urna electrònica per renovar els membres electes de la Junta d'Escola.

Aquests membres es divideixen en els representants següents:

 • Sector del personal docent i investigador permanent (PDI-A i PDI-B4): 9 representants
 • Sector del personal docent i investigador no inclòs en l’apartat anterior: 5 representants
 • Sector del personal d’administració i serveis: 4 representants
 • Sector de l'estudiantat de grau i màster universitari:
  • Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació (GATE): 4 representants
  • Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica (GEGG): 1 representant
  • Màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació (MUCAE): 1 representant
  • Màster universitari en Diagnosi i Tècniques d’Intervenció en l’Edificació (MUDIATEC): 1 representant
  • Màster universitari en Gestió de l'Edificació (MUGE): 1 representant
  • Màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals (MUPRL): 1 representant


Membres de la Junta Electoral de l'EPSEB (funcions: article 18 del Reglament electoral de la UPC)

 

Calendari de les eleccions

DataEnllaços
Convocatòria d’eleccions 1 d'octubre de 2021 Convocatòria
Tancament del cens electoral 20 d’octubre de 2021
Exposició pública del cens electoral provisional 25 d’octubre de 2021

Cens PDI-A i PDI-B4

Cens PDI no inclòs al cens anterior

Cens PAS

Cens GATE

Cens GEGG

Cens MUCAE

Cens MUDIATEC

Cens MUGE

Cens MUPRL

Reclamacions al cens electoral provisional del 25 al 29 d'octubre de 2021

(fins a les 12 hores)

 

Qualsevol reclamació s'ha d'enviar per correu electrònic a l'adreça
secretari.academic.epseb@upc.edu

 

 

Publicació del cens electoral definitiu 3 de novembre de 2021

Cens PDI-A i PDI-B4

Cens PDI no inclòs al cens anterior

Cens PAS

Cens GATE

Cens GEGG

Cens MUCAE

Cens MUDIATEC

Cens MUGE

Cens MUPRL

Termini de presentació de candidatures del 4 al 9 de novembre de 2021

Formulari de candidatura PDI-A i PDI-B4

Formulari de candidatura PDI no inclòs en el cens anterior

Formulari de candidatura PAS

Formulari de candidatura GATE

Formulari de candidatura GEGG

Formulari de candidatura MUCAE

Formulari de candidatura MUDIATEC

Formulari de candidatura MUGE

Formulari de candidatura MUPRL

Proclamació provisional de les candidatures 10 de novembre de 2021 Candidatures provisionals
Reclamacions contra la proclamació provisional de les candidatures de l’11 al 16 de novembre de 2021

(fins a les 12 hores)

 

Qualsevol reclamació s'ha d'enviar per correu electrònic a l'adreça
secretari.academic.epseb@upc.edu

Proclamació definitiva de les candidatures 17 de novembre de 2021 Candidatures definitives
Sorteig per a la designació dels membres de la mesa electoral 17 de novembre de 2021 Mesa electoral
Campanya electoral del 17 al 22 de novembre de 2021

Espai dels candidats i candidates del sector PDI-A i PDI-B4

 

Espai dels candidats i candidates no inclosos en el sector anterior

 

Espai dels candidats i candidates del sector PAS

Constitució de la mesa electoral

19 de novembre de 2021

a les 12 hores

Votacions (urna electrònica) del 23 al 26 de novembre de 2021

(inici a les 10 hores i finalització a les 9.59 hores)

 

Manual d'ús de la plataforma d'e-vot

Requisits tècnics per votar amb la plataforma e-Vot

Enllaç a l'urna electrònica
Obertura d’urna i recompte 26 de novembre de 2021

a les 11 hores

Proclamació provisional dels candidats o candidates electes 29 de novembre de 2021 Resultats provisionals
Reclamacions contra la proclamació dels candidats o candidates electes del 30 de novembre a l’1 de desembre de 2021

(fins a les 12 hores)


Qualsevol reclamació s'ha d'enviar per correu electrònic a l'adreça secretari.academic.epseb@upc.edu

Proclamació definitiva dels candidats o candidates electes 2 de desembre de 2021 Resultats definitius

Normativa a tenir en compte:

Normativa de votació en urna electrònica

Instrucció d’interpretació de l’article 9 del Reglament Electoral de la UPC en relació amb la representació i participació del personal de les Unitats Transversals de Gestió

Reglament electoral de la Universitat Politècnica de Catalunya

Reglament de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona

Del 23 al 26 de març de 2021 se celebraran les votacions a través de la modalitat d'urna electrònica per escollir al nou director o directora de l'Escola.

D'acord amb l'article 28 del Reglament d'organització i funcionament de l'Escola, els candidats o candidates a director o directora han de ser professorat amb vinculació permanent a la Universitat i vinculació al centre.

A l'efecte de l’elecció, la comunitat del centre docent es considera dividida en els quatre sectors i ponderacions següents:

Sector PDI-A: professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat (51%)
Sector PDI-B: personal docent i investigador no inclòs en el sector anterior (14%)
Sector EGM: estudiantat de grau i màster universitari (24%)
Sector PAS: personal d’administració i serveis (11%)

 

Membres de la Junta Electoral

 

Calendari de les eleccions

DataEnllaços
Convocatòria d’eleccions 1 de febrer de 2021 Convocatòria
Tancament del cens electoral 16 de febrer de 2021
Exposició pública del cens electoral provisional 2 de març de 2021


Cens PDI-A

Cens PDI-B

Cens EGM

Cens PAS

Reclamacions al cens provisional 2 al 4 de març de 2021

(fins a les 12 hores)


Qualsevol reclamació contra el cens provisional s'ha de presentar via correu electrònic a l'adreça: secretari.academic.epseb@upc.eduPublicació del cens electoral definitiu 5 de març de 2021

 

Cens PDI-A

Cens PDI-B

Cens EGM

Cens PAS

Termini de presentació de candidatures 5 al 10 de març de 2021

(fins a les 12 hores)

Formulari de candidatura

Proclamació provisional de les candidatures 11 de març de 2021

(a partir de les 12 hores)

Candidatures provisionals
Reclamacions contra la proclamació provisional de les candidatures provisionals 11 al 15 de març de 2021

(fins a les 12 hores)


Qualsevol reclamació contra la proclamació provisional de candidatures s'ha de presentar via correu electrònic a l'adreça: secretari.academic.epseb@upc.edu

Proclamació definitiva de les candidatures 16 de març de 2021

 

 

Candidatures definitives
Sorteig per a la designació dels membres de la mesa electoral 16 de març de 2021

(a les 13 hores)


Totes aquelles persones que constin en algun dels censos i que vulguin presenciar el sorteig públic dels membres de la mesa electoral, que es farà de manera no presencial a través d’una reunió amb google meet, han d'enviar un correu electrònic a l’adreça secretari.academic.epseb@upc.edu fins a les 12 hores del 16 de març

Mesa electoral
Campanya electoral 16 al 22 de març de 2021 Espai de la candidata
Constitució de la mesa electoral i validació de l'urna 19 de març de 2021

(a les 12 hores)

Votacions (urna electrònica) 23 al 26 de març de 2021

(inici a les 10 hores i fins les 9.59 hores)

IMPORTANT: S'haurà d'emetre un vot, ja sigui a la candidata o en blanc i només es pot votar una sola vegada.


Manual d'ús de la plataforma e-Vot

Requisits tècnics per votar amb la plataforma e-Vot

Enllaç a l'urna electrònica
Obertura d’urna i recompte 26 de març de 2021

(a les 12.30 hores)

Proclamació provisional dels candidats o candidates electes 26 de març de 2021 Resultats provisionals
Reclamacions contra la proclamació dels candidats o candidates electes 26 de març i el 6 i 7 d’abril de 2021

(fins a les 12 hores)


Qualsevol reclamació contra la proclamació provisional del candidat o candidata electe s'ha de presentar via correu electrònic a l'adreça: secretari.academic.epseb@upc.edu

Proclamació definitiva dels candidats o candidates electes 8 d’abril de 2021 Resultats definitius

En cas d'una segona volta, aquest seria el calendari previst:

DataEnllaços
Proclamació definitiva de les candidatures 8 d’abril de 2021 Candidatures definitives
Campanya electoral 8 al 13 d’abril de 2021
Votacions en segona volta 14 al 19 d’abril de 2021

(inici a les 10 hores i fins les 9.59 hores)

Enllaç a l'urna electrònica
Obertura d’urna i recompte 19 d’abril de 2021

(a partir de les 10 hores)

Proclamació provisional dels candidats o candidates electes 19 d’abril de 2021 Resultats provisionals
Reclamacions contra la proclamació dels candidats o candidates electes
20 i 21 d’abril de 2021

(fins a les 12 hores)

Qualsevol reclamació contra la proclamació provisional de candidats o candidates electes s'ha de presentar via correu electrònic a l'adreça:

Proclamació definitiva dels candidats o candidates electes 22 d’abril de 2021 Resultats definitius

Marc normatiu:

Normativa de votació en urna electrònica

Mesures excepcionals en relació als processos electorals

Reglament electoral de la Universitat Politècnica de Catalunya

Reglament de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona

Del 12 al 17 de novembre de 2020 se celebraran les votacions a través de la modalitat d'urna electrònica per renovar els representants de l'estudiantat de la Junta d'Escola, desglossats en els representants següents:

 • Estudiantat representant del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació: 5
 • Estudiantat representant del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica: 1
 • Estudiantat representant del màster univ. en Construcció Avançada en l'Edificació: 1
 • Estudiantat representant del màster univ. en Diagnosi i Tècniques d'Intervenció en l'Edificació: 1
 • Estudiantat representant del màster univ. en Gestió de l'Edificació: 1
 • Estudiantat representant del màster univ. en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals: 1

 

Calendari de les eleccions

DataEnllaços
Convocatòria d’eleccions 7 d'octubre de 2020 Convocatòria
Tancament del cens electoral 9 d’octubre de 2020
Exposició pública del cens electoral provisional 19 d’octubre de 2020


Cens GATE-GCTE
Cens GEGG
Cens MUCAE
Cens MUDIATEC
Cens MUGE
Cens MUPRL

Reclamacions al cens provisional 19 al 22 d’octubre de 2020

(fins a les 12 hores)


Les reclamacions s'han de presentar a través de la seu electrònica de la UPC emplenant la instància general corresponent.


Caldrà especificar clarament que la reclamació és per al cens de les eleccions a representants de la Junta d'Escola de l'EPSEB.Instància general de la seu electrònica de la UPC

Publicació del cens electoral definitiu 27 d'octubre de 2020

 

Cens GATE-GCTE
Cens GEGG
Cens MUCAE
Cens MUDIATEC
Cens MUGE
Cens MUPRL

Termini de presentació de candidatures 27 d'octubre al 2 de novembre de 2020

(fins a les 12 hores)


Els candidats i/o candidates que vulguin presentar una candidatura conjunta caldrà que emplenin el formulari individualment, indicant a la casella corresponent que és una candidatura conjunta especificant el nom d’aquesta.

 

Candidatura individual i col·lectiva

Proclamació provisional de les candidatures 2 de novembre de 2020

(a partir de les 12 hores)

Candidatures provisionals
Reclamacions contra la proclamació provisional de les candidatures provisionals 2 al 6 de novembre de 2020

(fins a les 12 hores)


Qualsevol reclamació contra la proclamació provisional de candidatures es pot presentar via correu electrònic a l'adreça:

Proclamació definitiva de les candidatures 9 de novembre de 2020

(a partir de les 12 hores)

 

Candidatures definitives
Sorteig per a la designació dels membres de la mesa electoral 9 de novembre de 2020

(a les 13 hores)


Tot aquell estudiantat que consti en el cens i que vulgui presenciar el sorteig públic dels membres de la mesa electoral, que es farà de manera no presencial a través d’una reunió amb google meet, pot enviar un correu electrònic a l’adreça secretari.academic.epseb@upc.edu fins a les 12.30 hores del dilluns 9 de novembre

Mesa electoral
Campanya electoral 9 a l'11 de novembre de 2020
Constitució de la mesa electoral 12 de novembre de 2020

(a les 9 hores)

Votacions (urna electrònica) 12 al 17 de novembre de 2020

(inici a les 10 hores i fins les 9.59 hores)


IMPORTANT: el navegador ha de ser Internet Explorer o bé Google Chrome. Amb Firefox no funciona. Més informació podeu consultar aquest enllaç

Enllaç a l'urna electrònica
Obertura d’urna i recompte 17 de novembre de 2020

(a partir de les 12 hores)

Proclamació provisional dels candidats o candidates electes 17 de novembre de 2020 Resultats provisionals
Reclamacions contra la proclamació dels candidats o candidates electes 18 al 19 de novembre de 2020

(fins a les 12 hores)


Qualsevol reclamació contra la proclamació provisional de candidats o candidates electes es pot presentar via correu electrònic a l'adreça:

Proclamació definitiva dels candidats o candidates electes 20 de novembre de 2020 Resultats definitius

Normativa a tenir en compte:

Normativa de votació en urna electrònica

Mesures excepcionals en relació als processos electorals

Reglament electoral de la Universitat Politècnica de Catalunya

Reglament de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona

Al 21 de novembre de 2019 se celebraran les votacions per renovar tots els membres electius de la Junta d'Escola. Aquests membres es desglossen en els representants següents:

 • Representants del personal docent i investigador permanents (PDI-A i PDI-B4): 7
 • Representants del personal docent i investigador no inclòs en l’apartat anterior: 7
 • Representants del personal d’administració i serveis: 4
 • Representants de l’estudiantat: 6 (GATE-GCTE), 1 (GEGG-GEGT), 1 (MUCAE), 1 (MUGE) i 1 (MIPRL)

 

Calendari de les eleccions

DataEnllaços
Convocatòria d’eleccions 30 de setembre de 2019 Convocatòria
Tancament del cens electoral 1 d’octubre de 2019
Exposició pública del cens electoral provisional

25 d’octubre de 2019

(vestíbul de l'EPSEB)

Cens EGM GATE
Cens EGM GCTE
Cens EGM GEGG
Cens EGM GEGT
Cens EGM MUCAE
Cens EGM MUGE
Cens EGM MIPRL
Cens PAS
Cens PDI-A PDI B4
Cens PDI no inclòs sector anterior
Reclamacions al cens provisional

25 al 30 d’octubre de 2019

(fins a les 12 hores)

Publicació del cens definitiu

5 de novembre de 2019

(a les 10 hores)

Cens EGM GATE
Cens EGM GCTE
Cens EGM GEGG
Cens EGM GEGT
Cens EGM MUCAE
Cens EGM MUGE
Cens EGM MIPRL
Cens PAS
Cens PDI-A PDI B4
Cens PDI no inclòs sector anterior
Presentació de candidatures

5 al 8 de novembre de 2019

(des de les 11 hores del dia 5

fins a les 11 hores del dia 8)

 

Les candidatures han d'entrar per registre

El registre del campus sud és a la consergeria de l'EPSEB.

(El seu horari és de dilluns a divendres de 10 a 12 hores).

Candidatura individual

Candidatura col·lectiva

Publicació provisional de candidatures

8 de novembre de 2019

(a partir de les 12 hores)

Candidatures provisionals
Reclamacions a les candidatures provisionals

8 al 13 de novembre de 2019

(des de les 13 del dia 8

fins a les 13 hores del dia 13)

Les reclamacions han d'entrar per registre

El registre del campus sud és a la consergeria de l'EPSEB.

(El seu horari és de dilluns a divendres de 10 a 12 hores).

Sol·licitud
Proclamació definitiva de candidatures

13 de novembre de 2019

(a les 14 hores)

 

Candidatures definitives
Sorteig públic dels membres de la mesa electoral

14 de novembre de 2019

(a les 10 hores)

Mesa electoral
Campanya electoral 14 al 19 de novembre de 2019
Vot anticipat

14 al 19 de novembre de 2019

El vot anticipat es pot exercir a la direcció de l'Escola

(planta baixa) en l'horari següent:

(IMPORTANT: serà imprescindible PORTAR una fotocòpia del document identificatiu)

 

Dijous 14/11/2019: de 14 a 15 hores

Divendres 15/11/2019: de 13 a 14 hores

Dilluns 18/11/2019: de 16 a 17 hores

Dimarts 19/11/2019: de 13 a 14 hores

Jornada de reflexió

20 de novembre de 2019

Jornada de votació

21 de novembre de 2019

(de 10 a 18 hores)

Proclamació provisional dels resultats

21 de novembre de 2019

(a partir de les 18 hores)

Resultats provisionals
Reclamacions als resultats provisionals

22 al 26 de novembre de 2019

(fins a les 12 hores)

Proclamació definitiva dels resultats

27 de novembre de 2019

Resultats definitius

Normativa a tenir en compte:

Reglament electoral de la Universitat Politècnica de Catalunya

Reglament de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona.

El 26 de novembre tindrà lloc les eleccions als representants de l'estudiantat de la Junta d'Escola de l'EPSEB. La votació serà a la Sala de Graus de 10 a 18 hores.

Calendari de les eleccions

 • Tancament cens electoral ---- 15 d’octubre de 2018
 • Convocatòria d’eleccions ---- 22 d’octubre de 2018
 • Exposició pública del cens provisional ---- 24 d’octubre de 2018
 • Reclamacions al cens provisional ---- 25 d’octubre al 7 de novembre de 2018 (fins a les 12 hores)
 • Publicació del cens definitiu ---- 7 de novembre de 2018 (fins a les 14 hores)
 • Presentació de candidatures ---- 8 al 13 de novembre de 2018 (fins a les 12 hores) Presentació de candidatures (model candidatura individual - model candidatura col·lectiva): matis de 9 a 14 hores, a direcció de l'Escola, i tardes de 15 a 19 hores, a la consergeria de l'Escola
 • Publicació provisional de candidatures ---- 13 de novembre de 2018
 • Reclamacions a les candidatures ---- 13 de novembre (des de les 14 hores) al 16 de novembre de 2018 (fins a les 14 hores)
 • Proclamació definitiva de candidatures ---- 16 de novembre de 2018
 • Sorteig públic dels membres de la mesa electoral ---- 16 de novembre de 2018
 • Inici de la campanya electoral ---- 19 de novembre de 2018
 • Inici del període vot anticipat ---- 19 de novembre de 2018
 • Final de la campanya electoral ---- 22 de novembre de 2018
 • Final del període del vot anticipat ---- 22 de novembre de 2018
 • Jornada de reflexió ---- 23 de novembre de 2018
 • Votacions ---- 26 de novembre de 2018 (de 10 a 18 hores, a la Sala de Graus)
 • Proclamació provisional dels candidats electes---- 26 de novembre de 2018
 • Reclamacions als candidats electes ---- 27 al 28 de novembre de 2018
 • Proclamació definitiva dels candidats electes ---- 29 de novembre de 2018

Vot anticipat: a l'article 46 del Reglament electoral de la UPC trobareu detallat el procés per a poder-lo exercir. La recollida d'aquests vots serà a direcció de l'Escola, dins de l'horari següent:

 • dilluns 19 de novembre: 13 a 14 hores
 • dimarts 20 de novembre: 16 a 17 hores
 • dimecres 21 de novembre: 13 a 14 hores
 • dijous 22 de novembre: 9 a 10 hores

 

Normativa a tenir en compte:

Reglament electoral de la Universitat Politècnica de Catalunya

Reglament de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona