Comparteix:

Equip directiu

  • Directora: Inmaculada Rodríguez Cantalapiedra

  • Secretari acadèmic: Pedro Sarró García

  • Subdirectora Acadèmica i de Qualitat: M. Amparo Núñez Andrés

  • Subdirector cap d'estudis del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació i d'Estudiantat: Blas Echebarria Domínguez

  • Subdirector cap d'estudis del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica, del màster universitari en Desenvolupament i Gestió d’Actius Immobiliaris i del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals: Rogelio López Bravo

  • Subdirectora d'Internacionalització i cap d'estudis de màsters: Laia Haurie Ibarra

  • Subdirector de Relacions Institucionals: Jaume Guixà Mora 

  • Cap de la Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit d'Edificació de Barcelona: Susana Morente Gil

 

Atenció a l'estudiantat per part de l'equip directiu

Funcions de l'equip directiu

Altres agents