Comparteix:

Cooperació

Des de ja fa anys a la UPC es duen a terme diverses accions de cooperació que, en els darrers anys, s'han intensificat involucrant de manera molt específica a l'estudiantat a través de la participació en projectes amb els seus Treballs de Fi d'Estudis (TFE) i/o realitzant voluntariat social. 

Des de fa més de 20 anys, a l'Escola Politècnica Superior de l'Edificació de Barcelona, es porten a terme projectes de cooperació i TFE desenvolupats en el marc d'aquests projectes. Amb el pas del temps i amb la constitució de les associacions Arquitectura tècnica sense fronteres i Geòmetres Sense Fronteres, aquestes accions de cooperació han anat creixent en número i cada cop tenen una major implicació per part de l'estudiantat, professorat i personal d'administració de l'Escola.

Cada centre docent té designat una persona responsable de cooperació, a qui us podeu adreçar per a qualsevol qüestió relacionada amb aquests temes. En el cas de l'EPSEB, la persona responsable és la professora Judit Ramírez Casas.

Més informació

El CCD de la UPC

El CCD és la unitat que des de l'any 1992 coordina els programes de cooperació per al desenvolupament i de participació i voluntariat social de la UPC.

A través d'aquest eix, que pren com a referent l'Agenda 2030, la UPC desplega accions que contribueixen a millorar les condicions de vida de les persones, incidint per exemple en la cobertura de drets i necessitats bàsiques, la prevenció d'emergències, l'accés a noves oportunitats i capacitats o el reforçament de l'educació superior en altres sistemes universitaris.

En la lluita global i local contra la pobresa, les desigualtats i l'exclusió, la formació en valors i un millor coneixement d'altres realitats esdevé un punt focal d'aquest treball per encarar el repte que els futurs professionals formats a la UPC esdevinguin persones compromeses i actives en la construcció d'un món més just i sostenible.