Comparteix:

Escola

L’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB) de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) té com a missió fonamental formar persones altament qualificades en l’àmbit de l’edificació, la geomàtica i en la prevenció de riscos laborals perquè puguin exercir, amb solvència científica i tècnica, com a professionals del sector, oferint una formació de qualitat que doni resposta a les necessitats de la societat, no només mitjançant la transmissió del coneixement, sinó propiciant l'opinió crítica i demostrant el seu compromís amb el progrés social, sent un exemple per al seu entorn.

A més, l’Escola disposa d’un extens equip de professionals, tant docent com administratiu, que té com a tasca principal prestar un servei de qualitat a l’usuari.