Comparteix:

Administració i suport (UTGAEB)

Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit d'Edificació de Barcelona

La Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit d'Edificació de Barcelona té com a funció bàsica donar suport de gestió i serveis a les unitats acadèmiques i usuaris/es que desenvolupen l’activitat docent, de recerca i de transferència de resultats en l'entorn de l'EPSEB.

A continuació podeu veure les diferents àrees de la UTG i les prestacions que gestiona cadascuna d'elles, a més de les dades de contacte i horari d'atenció als usuaris i les usuàries.

Cap de l'UTGAEB: Susana Morente Gil