Comparteix:

Àrea de Serveis TIC (Serveis informàtics)

Edifici P EPSEB (Planta 1) Av. Doctor Marañón, 44-50, 08028 Barcelona. (UPCmaps)

Personal de l'àrea

Cap de l'àrea:

Silvia Torres Cobas

Equip de treball:

  • Jordi Gallifa Calatayud
  • Cristina Morales Esteban
  • Jordi Solé Esteve
  • vacant

Prestacions de l'àrea

Aules informàtiques

Suport TIC

  • A la docència
  • A la recerca
  • A la gestió universitària
  • A l'usuari
  • Als actes acadèmics i institucionals, i de promoció dels estudis de l'EPSEB

Recordeu que el PDI i el PTGAS pot fer les seves peticions fent un tiquet a la intranet de l'Escola.