Comparteix:

Aules informàtiques

Els Serveis Informàtics posen a disposició del PDI, del PTGAS i de l’estudiantat matriculat a l'Escola quatre aules informàtiques.

Tot l’estudiantat de l’EPSEB té compte per accedir als ordinadors de les aules, i té assignat un espai de disc en xarxa d'uns 2 GB, on podrà guardar exclusivament treballs o qualsevol informació relacionada amb els seus estudis a l’Escola.

Les aules s'utilitzen per impartir classes amb el professorat, i queden a disposició de l’estudiantat per a treballs docents només en les hores en què estan lliures.

L'estat de reserva d'aquestes aules es pot consultar a través de l’enllaç següent:

Consulteu la disponibilitat de les aules informàtiques

Així mateix, l'estat d'ocupació també es pot consultar des del monitor que es troba al passadís, a l’entrada de les aules informàtiques.

 

Les aules informàtiques consten dels equips següents:

EquipsTipus
Aula 1 33 HP ProDesk 600 G4 MT / 16GB
Aula 2 33 HP Compaq Elite 8300 MT / 4GB
Aula 3 36 HP Compaq Elite 8300 MT / 4GB
Aula 4 8 HP ProDesk 600 G4 MT / 16GB

Horari

Normativa

Els equips de les aules informàtiques de l'EPSEB serveixen per donar suport a les activitats pròpies de l’Escola i només estan autoritzats a tenir compte en els sistemes: l’estudiantat, el professorat i el personal d'administració i serveis assignats a l'EPSEB, i que es comprometin a respectar les normes d'utilització següents:

 • Pel que fa a l'ús de l'equipament informàtic, no realitzar cap maltractament físic dels equips o infraestructura, no desconnectar o reubicar els equips ni canviar cap configuració sense permís del personal del centre.
 • Els treballs realitzats a l'aula han de tenir relació directa amb aplicacions de l'EPSEB. Els sistemes no poden ser utilitzats per assumptes privats, comercials o professionals.
 • L'usuari és responsable que la informació que resideix a la seva àrea de treball estigui d'acord amb la legislació vigent sobre Protecció Jurídica de Programes d'ordinador. No es podrà instal·lar cap programa ni modificar la configuració dels equips sense permís del personal responsable.
 • L'usuari es compromet a no accedir als recursos (ordinadors, comptes, programes, fitxers, directoris, etc.) que no siguin els autoritzats. En cas de dubte, cal consultar als responsables.
 • Cap sistema pot ser utilitzat per interferir el normal funcionament del mateix ni dels ordinadors als quals està connectat. No es poden difondre virus, cucs ni altres programes perjudicials per als sistemes de procés de la informació. No es poden congestionar intencionadament els sistemes ni els enllaços de comunicacions. No es poden utilitzar els sistemes per executar jocs.
 • El centre declina tota responsabilitat sobre pèrdues d'informació, virus o qualsevol altre perjudici produït per l'ús dels equips.
 • L'usuari es compromet a no enviar informació ofensiva i/o difamatòria mitjançant qualsevol dels mecanismes d'intercomunicació disponibles.
 • El material fungible, paper, USB, etc. l'ha de portar l'usuari.
 • No es pot menjar ni beure a les aules.
 • L'usuari s'ajustarà a les normes i procediments d'ús dels recursos de les aules informàtiques de l'EPSEB.
 • El propietari del compte és l'únic responsable de tota l'activitat realitzada amb aquell compte. És important que l'usuari tingui cura de tots els comptes que té assignats als sistemes.
 • El personal responsable de l'aula podrà demanar en qualsevol moment la identificació de l'usuari.

Altes

L’alta de l’estudiantat es realitza a partir del dia següent de la primera matricula amb un marge de tres dies hàbils.

El professorat pot demanar l’alta en qualsevol moment, un cop hagi estat adscrit al centre.

En el cas que tingueu problema en l’accés, us podeu dirigir al personal del Serveis Informàtics que es troba en el despatx de les aules.

Com iniciar una sessió en un equip

Els equips de les aules informàtiques de l'EPSEB tenen instal·lat el sistema operatiu Microsoft Windows 10 Professional.

La manera d'iniciar una sessió en un ordinador de les aules informàtiques és el següent:

Identificació

 • El vostre nom d'entrada és el vostre DNI (sense punts i sense la lletra del NIF, per exemple: 12345678)
 • La vostra contrasenya és la vostra data de naixement (amb format DD.MM.AA, per exemple: 01.12.85).

Per executar qualsevol aplicació instal·lada a l'equip aneu al menú Inicia i trieu l'opció desitjada o feu servir el quadre de cerca.

Quan vulgueu donar per acabada la sessió, trieu Inicia, Tanca i seleccioneu l'opció Tanca l’ordinador.

Tot estudiantat i tot PDI té assignat un espai de disc en xarxa d'uns 2 GB. Allí hi podrà guardar exclusivament treballs o qualsevol informació relacionada amb els estudis que s’imparteixen a l’EPSEB. En tancar l'ordinador, aquesta informació no es perdrà.

Aquest espai està ubicat a la unitat de xarxa S: (la carpeta “Documents” i l'escriptori estan redirigides a aquesta unitat).

Important: No guardeu res a cap carpeta que no sigui a la unitat S:, la resta de continguts de l’ordinador s'esborra a cada nova sessió.

 

Dades de contacte i horari d'atenció