Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Qualitat / Sistema de Garantia Interna de la Qualitat

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat

 

Processos específics de l'EPSEB
Documentació associada als processos
310.1.1 Definició de la política i objectius de qualitat Pla Estratègic
310.2.1 Garantir la qualitat dels programes formatius
310.2.1.1 Procés de verificació
310.2.1.2 Procés de seguiment
310.2.1.3 Procés de modificació
310.2.1.4 Procés d'acreditació
310.3.1 Definició dels perfils d'ingrés, egrés i criteris d'accés de l'estudiantat Pla de Promoció

 

310.3.2 Suport i orientació a l'estudiantat

Pla d'Acollida

Pla d'Acció Tutorial

Pla de Mentoria

310.3.3 Metodologia d'ensenyament i avaluació
310.3.4 Gestió de la mobilitat de l'estudiantat Pla d'Internacionalització
310.3.5 Gestió de l'orientació professional Pla d'Orientació Professional
310.3.6 Gestió de les pràctiques externes

 

310.3.7 Gestió d'incidències: queixes, reclamacions, suggeriments i felicitacions

 

310.5.1 Gestió i millora dels recursos materials

 

310.5.2 Gestió i millora dels serveis

 

310.6.1 Recollida i anàlisi dels resultats

 

310.7.1 Publicació d'informació i rendició de comptes Pla de Comunicació
310.8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ i control de la documentació Sistema de gestió documental

 

Processos transversals de la UPC
PT.02 Procés de definició de les polítiques de PDI i de PAS
PT.02.01 Procés d'accés i selecció de PDI i de PAS
PT.02.02 Procés d'avaluació docent del PDI
PT.02.03 Procés de formació del PDI i del PAS
PT.03 Procés de recollida de la satisfacció dels grups d'interès
PT.04 Procés de recollida de la informació (indicadors i dades)

 

Indicadors i resultats
310.9.1 Indicadors del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat
310.10.1 Informe de resultats dels indicadors del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat
310.10.2 Informe de seguiment del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat