Comparteix:

Comissió Acadèmica

És un òrgan delegat de la Junta d’Escola en l’àmbit dels ensenyaments de l’EPSEB. El mandat de la Comissió Acadèmica és el mateix que s’estableixi per a la Junta d'Escola. Els membres electius de la Comissió es renoven una vegada es renoven els membres electius de la Junta.

Membres de la Comissió Acadèmica

  Relació d'acords i de documents aprovats a la Comissió Acadèmica