Comparteix:

Comissió de Qualitat

La Comissió de Qualitat (CQ) de l’EPSEB és l'òrgan que vetlla per la planificació, el seguiment i l’acompliment dels objectius i les estratègies d'actuació fixats per l’equip directiu del centre, el pla Estratègic de l’Escola i de la Universitat i les exigències de l’ANECA en relació a la qualitat, així com establir i definir els recursos necessaris, i fer un seguiment de la implementació d'aquesta planificació.

L'objectiu de la Comissió de Qualitat de l’EPSEB és garantir la qualitat en totes les activitats que es duen a terme a l’EPSEB per part de la comunitat universitària quant a la docència, la recerca i l'aprenentatge i els serveis i les prestacions que ofereix el centre, així com satisfer les necessitats que es defineixin per complir amb aquesta qualitat.

La Comissió de Qualitat de l’EPSEB actuarà de forma lliure i independent, per tal d’assegurar la qualitat sense cap tipus de condicionant ni subordinació.

El mandat de la Comissió de Qualitat és el mateix que s’estableix per a la Junta del centre docent. Els membres electius de la Comissió de Qualitat es renoven una vegada es renoven els membres electius de la Junta.

Membres de la Comissió de Qualitat

Documentació reunions - Accés restringit als membres de la Comissió de Qualitat

Una vegada celebrada la Comissió de Qualitat podreu consultar la documentació aprovada a l'apartat corresponent del web de l'Escola.