Comparteix:

Enquestes d'inserció laboral

L'enquesta d’inserció laboral té com a objectiu principal obtenir informació sobre la situació laboral dels titulats i titulades (nivell de col·locació, funcions que desenvolupen, valoració que fan de les condicions retributives, de les expectatives de promoció, etc.) i sobre la valoració que fan dels serveis rebuts al llarg dels seus estudis cursats a la UPC (formació teòrica, pràctica, dèficits de formació respecte les necessitats que tenen al mercat de treball, etc.).

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) enquesta als titulats i titulades tant de grau com de màster universitari que fa tres anys que van acabar els seus estudis i en recull l'opinió sobre la seva situació laboral (estat i qualitat de l'ocupació) i la satisfacció amb la formació rebuda. A més, també fa un estudi d'inserció laboral segons el gènere.

Així mateix, AQU Catalunya també enquesta als ocupadors sobre la formació universitària amb l'objectiu de proporcionar al sistema universitari informació que li permeti valorar si cal ajustar l'oferta formativa a les necessitats del mercat laboral.

Per la seva banda, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) publica al seu Portal de dades un informe de resultats basant-se amb l'enquesta d'AQU Catalunya.

En aquesta línia, el Portal d'Estudis Universitaris de Catalunya (EUC) publica al seu web un informe comparatiu sobre la inserció laboral dels titulats i titulades de diferents universitats integrades en el Sistema universitari català (SUC) que imparteixen els mateixos estudis.

Als enllaços següents podreu accedir als resultats d'aquestes enquestes i d'aquests informes: