Vés al contingut (premeu Retorn)

Pla de Mentoria

El pla de Mentoria de l’EPSEB forma part del procés 310.3.2 Suport i orientació a l’estudiantat de nou ingrés, desenvolupant un mecanisme que faciliti la seva integració en l’àmbit universitari.

Es tracta d'uns tallers de reforç i un curs d'introducció, ambdós gratuïts, duts a terme per estudiantat de cursos superiors. Els mentors o mentores seran guiats pels coordinadors de les diferents assignatures i actuaran de pont entre el professorat i l'estudiantat. Aquests tallers pretenen ajudar a adquirir la dinàmica de l’estudi en grup, de manera que es fomenti la participació de tots els seus membres en la resolució de dubtes i problemes que puguin sorgir de l’estudi de les diferents assignatures.

Els tallers de reforç (mentories) tenen lloc durant tot el curs:

  • al primer quadrimestre, de les assignatures de Fonaments Matemàtics, Mecànica i Dibuix Arquitectònic del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació i d'Àlgebra i Càlcul del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica.
  • al segon quadrimestre, de les assignatures de Mecànica i Electromagnetisme i Òptica del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

El curs d'introducció es realitza durant el primer quadrimestre, al mes de setembre, i es fa reforç sobre les assignatures esmentades anteriorment.

El pla de Mentoria complementa el pla d'Acció Tutorial de fase inicial en els aspectes següents:

    • Informació sobre els serveis que ofereix l’Escola i la Universitat, oferint un punt de vista més proper.
    • Reforç de les assignatures de fase inicial, per tal d’ajudar a assumir els coneixements impartits.
    • Seguiment del rendiment i orientació al llarg del període per tal de procurar la superació de la fase inicial.