Comparteix:

Doble grau entre el grau en Arquitectura Tècnica i Edificació i el grau en Enginyeria Civil

Doble grau entre els estudis de grau en Arquitectura Tècnica i Edificació de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona i el grau en Enginyeria Civil – itinerari Construccions civils de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona

Memòria de doble titulació entre el grau en Enginyeria Civil i el grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

Itinerari recomanat de doble titulació

Aquest és un itinerari recomanat, en cas que l'estudiantat que demani l'accés a la doble titulació ja hagi cursat un grup d'assignatures previ, s'adaptarà l'itinerari al seu expedient. Us podeu dirigir a la secretaria acadèmica del vostre centre per a més informació.

1r. curs 

Quadrimestre 

 

 Estudis

ECTS

 

1Q

Àlgebra Lineal

EC

6

 

1Q

Fonaments Matemàtics

EC

6

 

1Q

Geologia Aplicada

EC

6

 

1Q

Física Aplicada

EC

6

 

2Q

Càlcul

EC

6

 

2Q

Química de Materials

EC

6

 

2Q

Mecànica I

EC

6

 

2Q

Urbanisme i Sistemes Territorials

EC

6

 

 

Introducció al Dibuix Arquitectònic Obre PDF

ATE

6

 

 

Introducció a la Construcció Obre PDF

ATE

4,5

 

 

Arquitectura, Construcció i Ciutat a la Història d'Occident Obre PDF

ATE

4,5

 

 

Gestió Empresarial Obre PDF

ATE

4,5

 

 

Taller 1: Aprendre de la Construcció Tradicional Obre PDF

ATE

4,5

 

 

Taller 2: Modelitzar Conceptes (Bim) Obre PDF

ATE

3

Crèdits primer curs

 

 

75

 

2n. Curs

 Quadrimestre 

 

Estudis

ECTS

 

3Q

Càlcul Vectorial i Equacions Diferencials

EC

6

 

3Q

Probabilitat i Estadística

EC

6

 

3Q

Geomàtica

EC

6

 

3Q

Mecànica II

EC

6

 

4Q

Mètodes Numèrics en Enginyeria

EC

6

 

4Q

Resistència de Materials

EC

6

 

4Q

Hidràulica de Conduccions

EC

6

 

 

Construcció d'Estructures Obre PDF

ATE

4,5

 

 

Dibuix Arquitectònic Obre PDF

ATE

6

 

 

Prevenció de Riscos Laborals Obre PDF

ATE

4,5

 

 

Instal·lacions Electromecàniques Obre PDF

ATE

6

 

 

Tècniques Avançades d'Expressió Gràfica Obre PDF

ATE

3

 

 

Materials Petris Obre PDF

ATE

6

 

 

Taller 3: Gestió I Obre PDF

ATE

4,5

 Crèdits segon curs

 

 

76,5

 

3r. Curs

 Quadrimestre 

 

Estudis

ECTS

 

5Q

Estructures

EC

6

 

5Q

Hidrologia Superficial i Subterrània I

EC

6

 

5Q

Sistemes de Transport

EC

6

 

5Q

Geotècnia

EC

6

 

6Q

Construcció Metàl·lica

EC

6

 

6Q

Formigó Armat

EC

6

 

4Q

Tecnologia Ambiental

EC

6

 

6Q

Infraestructures del Transport

EC

6

 

 

Materials No Petris Obre PDF

ATE

6

 

 

Patologia de l'Edificació Obre PDF

ATE

3

 

 

Conservació i Manteniment Obre PDF

ATE

4,5

 

 

Construcció d'Envolvents i Acabats Obre PDF

ATE

4,5

 

 

Taller 4: Anàlisi de l'Edifici 

ATE

4,5

 

 

Taller 5: Diagnosi Obre PDF

ATE

6

 Crèdits tercer curs

 

76,5

 

4rt. Curs

 Quadrimestre 

 

Estudis

ECTS

 

7Q

Enginyeria Geotècnica

EC

4,5

 

7Q

Construcció d'Obres Marítimes

EC

4,5

 

7Q

Càlcul d'Estructures

EC

6

 

7Q

Construcció de Ponts i Altres Estructures

EC 

6

 

 

Optativa 1

EC

4,5

 

 

Optativa 2

EC

4,5

 

 

Planificació i Organització d'Obres Obre PDF

ATE

7,5

 

 

Pressupostos i Control de Costos Obre PDF

ATE

7,5

 

 

Qualitat a l'Edificació Obre PDF

ATE

4,5

 

 

Coordinació de Seguretat i Salut Laboral Obre PDF

ATE

4,5

 

 

Peritatges i Taxacions Obre PDF

ATE

4,5

 

 

Legislació Aplicada a l'Edificació Obre PDF

ATE

6

 

 

Taller 6: Gestió II Obre PDF

ATE

7,5

 Crèdits quart curs

 

 

72

 

 

5è. Curs

 Quadrimestre 

 

Estudis

ECTS

 

8Q

Edificació i Prefabricació

EC

7,5

 

8Q

TFE EC

EC

12

 

 

Taller 7: Rehabilitació Obre PDF

ATE

7,5

 

 

Taller 8: Projectes Obre PDF

ATE

9

 

 

Taller 9: Model Final Obre PDF

ATE

6

 

 

Optatives

ATE

12

 

 

TFE ATE

ATE

12

Crèdits cinquè curs

 

66

 

Total crèdits del doble grau

366

Observació: al grau en ATE totes les assignatures obligatòries es fan a tots dos quadrimestres, primavera i tardor i en grups de matí i tarda. Per això no s'ha especificat el quadrimestre a l'itinerari, deixant l'opció a l'estudiantat.

 

Dades de contacte i horari d'atenció