Màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació

Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació

Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)

Durada i inici
Un curs i mig, 90 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense altres despeses addicionals (no inclou taxes acadèmiques de caràcter no docent ni expedició del títol):
2.490 € (9.496 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Espanyol

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició

Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona

Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics

Cal estar en possessió d'alguna de les titulacions següents:

  • Arquitectura tècnica o grau en Enginyeria d'Edificació.
  • Enginyeria tècnica d'Obres Públiques.
  • Altres (condicionat a la formació prèvia).

Podran accedir al màster sense necessitat de cursar complements de formació, els candidats que estiguin en possessió d'un títol de l'àmbit de l'arquitectura, l'edificació i l'enginyeria civil.

Tot i que no està previst l'accés al màster amb titulacions diferents de les esmentades anteriorment, la Comissió Acadèmica del màster podrà valorar l'admissió per a aquells estudiants que accedeixin amb una titulació que no acrediti la suficient formació en l'àmbit de l'edificació, establint en aquest cas els complements de formació necessaris, que no excediran els 30 ECTS.

 

Documentació exigida: títol universitari, expedient acadèmic i currículum professional.

Criteris d'admissió
  • Expedient acadèmic del candidat
  • Correspondència de les competències de la titulació d'accés de l'estudiant amb les competències del present màster
  • Currículum
  • Carta de motivació
  • Altres mèrits: coneixements d'anglès (nivell B-2) opcional
Places
30
Preinscripció
Preinscripció tancada (consulta els nous períodes de preinscripció al calendari acadèmic).
Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.
Assignatures crèdits ECTS Tipus
Primer quadrimestre

Enginyeria en l'Arquitectura dels S. XX i XXI

Enginyeria en l'Arquitectura dels S. XX i XXI

5 Obligatòria

Estructures d'Edificació

Estructures d'Edificació

5 Obligatòria

Fenòmens Físics en l'Edificació

Fenòmens Físics en l'Edificació

5 Obligatòria

Instal·lacions Avançades

Instal·lacions Avançades

5 Obligatòria

Introducció a la Rehabilitació de la Edificació Existent

Introducció a la Rehabilitació de la Edificació Existent

5 Obligatòria

Models de Predicció en l'Edificació

Models de Predicció en l'Edificació

5 Obligatòria
Segon quadrimestre

Acústica Arquitectònica i Mediambiental

Acústica Arquitectònica i Mediambiental

5 Optativa

Construcció en Fusta al Segle XXI

Construcció en Fusta al Segle XXI

5 Optativa

Evolució i Control d'Incendis en Edificis

Evolució i Control d'Incendis en Edificis

5 Optativa

Gestió de l'Edifici Mitjançant la Modelització d'Informació per a la Construcció (BIM)

Gestió de l'Edifici Mitjançant la Modelització d'Informació per a la Construcció (BIM)

5 Optativa

Instal·lacions de Valor Afegit en Ciutats Intel·ligents i Edificis Intel·ligents

Instal·lacions de Valor Afegit en Ciutats Intel·ligents i Edificis Intel·ligents

5 Optativa

Noves Tècniques Industrialitzades Aplicades a la Construcció

Noves Tècniques Industrialitzades Aplicades a la Construcció

5 Optativa

Reducció, Reutilització i Reciclatge en la Construcció

Reducció, Reutilització i Reciclatge en la Construcció

5 Optativa
Tercer quadrimestre

Eficiència Energètica i Energies Renovables

Eficiència Energètica i Energies Renovables

5 Optativa

Gestió i Alternatives del Patrimoni Edificat

Gestió i Alternatives del Patrimoni Edificat

5 Optativa

Materials Avançats en la Construcció

Materials Avançats en la Construcció

5 Optativa

Modelatge Avançat per a Processos Constructius

Modelatge Avançat per a Processos Constructius

5 Optativa

Tecnologies Edificatòries i Materials de Baix Impacte Ambiental

Tecnologies Edificatòries i Materials de Baix Impacte Ambiental

5 Optativa

Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Canvi Climàtic

Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Canvi Climàtic

5 Optativa

Treball de Fi de Màster

Treball de Fi de Màster

20 Projecte
Consulta els indicadors de qualitat de la titulació al portal d'Estudis Universitaris de Catalunya de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Podràs conèixer, entre d’altres, els resultats de l’avaluació dels estudis, el grau de satisfacció de l'estudiantat, o les dades d’inserció laboral dels titulats i titulades.
Més informació