Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Informació acadèmica / Plans d'estudis / Màster universitari en Diagnosi i Tècniques d'Intervenció en l'Edificació

Màster universitari en Diagnosi i Tècniques d'Intervenció en l'Edificació

Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Diagnosi i Tècniques d'Intervenció en l'Edificació

Dades generals

Durada i inici
1 curs acadèmic, 60 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense altres despeses addicionals (no inclou taxes acadèmiques de caràcter no docent ni expedició del títol):
1.660 € (6.331 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Espanyol

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)
Títol oficial
Tìtol oficial.

Accés

Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics
Accés directe
Tindran accés directe, sense que calgui cursar complements de formació, els candidats i candidates que tinguin un títol oficial de grau, o un d’equivalent, de l'àmbit de l'arquitectura, de l'edificació i de l'enginyeria civil.

Per a altres perfils de formació, l'admissió quedarà condicionada a la valoració positiva de la comissió acadèmica del màster, una vegada hagi estudiat el currículum acadèmic i professional del sol·licitant. En cas de dubte, la comissió podrà demanar l’ampliació de la documentació presentada o una entrevista personal.

Criteris d'admissió
 • Expedient de la persona candidata (45%)
 • Correspondència de les competències de la titulació d'accés de l'estudiant amb les competències d'aquest màster (30%)
 • Currículum (10%)
 • Carta de motivació (5%)
 • Altres mèrits (5%)
 • Coneixements d'anglès (nivell B-2) (5%)
Places
30
Preinscripció
Període de preinscripció obert.
Termini previst: fins al 05/05/2024.
Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Sortides professionals

Sortides professionals
 • L'exercici de la professió en projectes de rehabilitació, de restauració i de direcció d'obres, tant com a professionals liberals com com a col·laboradors d’empreses especialitzades d'enginyeria tècnica i de despatxos d'arquitectura.
 • La col·laboració en empreses constructores, tant de caps d'obra com de caps de grup o d'àrea. La formació d'aquest màster és molt interessant per als llocs més rellevants d'aquestes organitzacions, complementat amb formació de gestió empresarial.
 • Responsabilitats a l'Administració, tant a ajuntaments com a Consells Comarcals i Diputacions, a les diferents administracions autonòmiques i de l'estructura de l'Estat.
 • Altres del sector vinculat a la rehabilitació i la restauració arquitectònica (assessors especialistes, prescriptors de materials o sistemes constructius, gestors de qualitat en aquest àmbit, formadors, administradors, etc.).
Competències

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada ha de saber o ha de ser capaç de fer en acabar el procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès), treball en equip i ús solvent dels recursos d'informació.

Competències específiques:
 • Capacitat d’innovació: comprensió de les raons i dels mecanismes del canvi tecnològic i tècnic.
 • Reconèixer els materials i les tècniques de construcció de cada període històric i valorar la seva influència en el disseny arquitectònic.
 • Coneixement dels principis físics en els àmbits tèrmic, lumínic i acústic.
 • Capacitat per a la modelització de processos físics i la resolució mitjançant mètodes numèrics.
 • Capacitat per descriure fenòmens d’intercanvi de calor, percepció tèrmica, qualitat de l'aire interior, ventilació, condicions d’il·luminació i propagació i control del soroll.
 • Capacitat per dissenyar instal·lacions de climatització, aparells elevadors, sistemes de seguretat i vigilància, instal·lacions domòtiques i xarxes de comunicació i informació.
 • Capacitat per gestionar les instal·lacions, els seus costos i el seu manteniment.
 • Capacitat per a la realització i gestió de projectes d’instal·lacions.
 • Capacitat per modelitzar estructures d’edificació i avaluar-ne la seva capacitat portant.
 • Capacitat per avaluar el comportament d'un sòl en funció de les seves característiques i del tipus de cimentació.
 • Capacitat per dissenyar i dimensionar reforços d’elements estructurals. Coneixement de les característiques de l’acció sísmica i aplicació de la normativa vigent al càlcul sísmic d’estructures d’edificació.
 • Adquirir coneixements sobre el comportament tèrmic i l'eficiència energètica dels edificis existents.
 • Comprendre les claus del procés de documentació històrica d’edificis.
 • Aplicar les tècniques avançades d’aixecament gràfic d’edificis en el reconeixement dels edificis existents.
 • Adquirir coneixements sobre les tècniques de caracterització de materials i la resolució de problemes concrets relacionats.
 • Adquirir metodologia d’avaluació a partir de dades observades o mesurades i dels resultats de processos d’anàlisi amb suports numèrics.
 • Capacitat par modelitzar problemes numèrics.
 • Capacitat per implementar models.
 • Capacitat per prendre decisions a partir de les anàlisis de resultats.

Organització acadèmica: normatives, calendaris

Centre docent UPC
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)
Responsable acadèmic del programa
Joan Ramon Rosell
Laia Haurie Ibarra
Calendari acadèmic
Calendari acadèmic dels estudis universitaris de la UPC
Normatives acadèmiques
Normativa acadèmica dels estudis de màster de la UPC

Pla d'estudis

Assignatures crèdits ECTS Tipus
Primer quadrimestre

Aixecament Gràfic de l'Edificació Existent Obre PDF

Aixecament Gràfic de l'Edificació Existent

5 Obligatòria

Anàlisi Històrica, Arquitectònica i Constructiva de l'Edificació Existent Obre PDF

Anàlisi Històrica, Arquitectònica i Constructiva de l'Edificació Existent

5 Obligatòria

Avaluació Integral de l'Edifici Existent: Anàlisi Estructural Obre PDF

Avaluació Integral de l'Edifici Existent: Anàlisi Estructural

5 Obligatòria

Processos Patològics i de Diagnosi Obre PDF

Processos Patològics i de Diagnosi

5 Obligatòria

Rehabilitació Energètica Obre PDF

Rehabilitació Energètica

5 Obligatòria

Tècniques de Diagnosi i Caracterització de Materials Obre PDF

Tècniques de Diagnosi i Caracterització de Materials

5 Obligatòria
Segon quadrimestre

Projecte d'Intervenció Obre PDF

Projecte d'Intervenció

6 Obligatòria

Tècniques d'Intervenció en l'Edificació Existent (1) Obre PDF

Tècniques d'Intervenció en l'Edificació Existent (1)

6 Obligatòria

Tècniques d'Intervenció en l'Edificació Existent (2) Obre PDF

Tècniques d'Intervenció en l'Edificació Existent (2)

3 Obligatòria

Treball de Fi de Màster Obre PDF

Treball de Fi de Màster

15 Projecte
Opencourseware