Màster universitari en Gestió de l'Edificació

Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Gestió de l'Edificació

Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)

Durada i inici
Un curs acadèmic i mig, 90 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense altres despeses addicionals (no inclou taxes acadèmiques de caràcter no docent ni expedició del títol):
2.490 € (9.496 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Espanyol

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)

Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Criteris d'admissió
  • Títol universitari
  • Expedient acadèmic
  • Currículum professional
  • Certificat d'anglès, mínim nivell B1 (opcional)
  • Ordre de preferència en la preinscripció
  • Candidats de parla no hispana han d’acreditar coneixement mínim B2 de castellà
Places
30
Preinscripció
Preinscripció tancada (consulta els nous períodes de preinscripció al calendari acadèmic).Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.
Assignatures crèdits ECTS Tipus
Primer quadrimestre

Contractació i Comerç Internacional

Contractació i Comerç Internacional

5 Obligatòria

Direcció d'Empreses

Direcció d'Empreses

5 Obligatòria

Direcció Economicofinancera

Direcció Economicofinancera

5 Obligatòria

Gestió Integral de Prevenció de Riscos Laborals, Qualitat i Medi Ambient

Gestió Integral de Prevenció de Riscos Laborals, Qualitat i Medi Ambient

5 Obligatòria

Gestió per Processos i Direcció de Projectes. PMI

Gestió per Processos i Direcció de Projectes. PMI

5 Obligatòria

Valoracions Immobiliàries

Valoracions Immobiliàries

5 Obligatòria
Segon quadrimestre

Gestió de la Producció en la Construcció

Gestió de la Producció en la Construcció

5 Optativa

Gestió del Patrimoni Immobiliari. FM

Gestió del Patrimoni Immobiliari. FM

5 Obligatòria

Gestió Energètica d'Edificis

Gestió Energètica d'Edificis

5 Obligatòria

Habilitats Directives

Habilitats Directives

5 Optativa

Màrqueting Immobiliari

Màrqueting Immobiliari

5 Optativa

Mediació i Gestió de Conflictes

Mediació i Gestió de Conflictes

5 Optativa

Models i Eines de Decisió

Models i Eines de Decisió

5 Optativa

Sistemes d'Informació Geogràfica Aplicada a l'Urbanisme i l'Edificació (GIS i BIM)

Sistemes d'Informació Geogràfica Aplicada a l'Urbanisme i l'Edificació (GIS i BIM)

5 Optativa

Territoris Intel·ligents

Territoris Intel·ligents

5 Optativa
Tercer quadrimestre

Construcció Lean: Principis i Tècniques per Fer-Ne l'Aplicació

Construcció Lean: Principis i Tècniques per Fer-Ne l'Aplicació

5 Optativa

Direcció Estratègica

Direcció Estratègica

5 Optativa

Estadística Aplicada a la Presa de Decisions

Estadística Aplicada a la Presa de Decisions

5 Optativa

Gestió Urbanística

Gestió Urbanística

5 Optativa

Recursos Humans

Recursos Humans

5 Optativa

Treball de Fi de Màster

Treball de Fi de Màster

15 Projecte
Consulta els indicadors de qualitat de la titulació al portal d'Estudis Universitaris de Catalunya de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Podràs conèixer, entre d’altres, els resultats de l’avaluació dels estudis, el grau de satisfacció de l'estudiantat, o les dades d’inserció laboral dels titulats i titulades.
Més informació