Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)

Durada
4 anys
Càrrega lectiva
240 crèdits ECTS (incloent-hi el treball de fi de grau). Un crèdit equival a 25-30 hores de treball.
Tipus de docència
Presencial
Nota de tall del curs 2023-2024
6,168
Idiomes

Consulta l'idioma d'impartició de cada assignatura a la guia docent dintre del pla d'estudis, i als horaris dels grups.

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Preus i beques
Preu aproximat per curs, 1.107 €. Consulta el percentatge de minoració en funció de la renda (beques i modalitats de pagament).
Lloc d'impartició
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)
Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Places nou ingrés
40
Places canvi d'estudis
5
Codi de preinscripció
31087
Nota de tall del curs 2023-2024
6,168. Notes de tall
Ponderacions PAU
Taula de ponderacions de les matèries per a la fase específica
Com s'hi accedeix
Totes les vies d'accés, preinscripció i matrícula.
Convalidacions de crèdits de CFGS
Consulta el cercador d’estudis universitaris del Canal Universitats de la Generalitat de Catalunya
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.
Assignatures crèdits ECTS Tipus
Primer quadrimestre

Àlgebra

Àlgebra

6 Obligatòria

Càlcul

Càlcul

6 Obligatòria

Disseny Assistit per Ordinador

Disseny Assistit per Ordinador

6 Obligatòria

Geoinformació i Cartografia

Geoinformació i Cartografia

6 Obligatòria

Informàtica

Informàtica

6 Obligatòria
Segon quadrimestre

Electromagnetisme i Òptica

Electromagnetisme i Òptica

6 Obligatòria

Geomorfologia

Geomorfologia

6 Obligatòria

Instruments i Mètodes Topogràfics

Instruments i Mètodes Topogràfics

6 Obligatòria

Mecànica

Mecànica

6 Obligatòria

Mètodes Matemàtics

Mètodes Matemàtics

6 Obligatòria
Tercer quadrimestre

Ajust d'Observacions en Geomàtica

Ajust d'Observacions en Geomàtica

6 Obligatòria

Cartografia Digital

Cartografia Digital

6 Obligatòria

Cartografia Matemàtica

Cartografia Matemàtica

4.5 Obligatòria

Fonaments d'Enginyeria Civil

Fonaments d'Enginyeria Civil

4.5 Obligatòria

Geodèsia Geomètrica

Geodèsia Geomètrica

6 Obligatòria

Geofísica

Geofísica

4.5 Obligatòria
Quart quadrimestre

Bases de Dades per a SIG

Bases de Dades per a SIG

6 Obligatòria

Geodèsia Física

Geodèsia Física

4.5 Obligatòria

Organització i Gestió d'Empreses

Organització i Gestió d'Empreses

6 Obligatòria

Sistemes d'Informació Geogràfica

Sistemes d'Informació Geogràfica

6 Obligatòria

Sistemes de Posicionament Global per Satèl·lit

Sistemes de Posicionament Global per Satèl·lit

6 Obligatòria
Cinquè quadrimestre

Disseny i Implementació de Geoserveis

Disseny i Implementació de Geoserveis

6 Obligatòria

Disseny, Observació i Ajust de Xarxes

Disseny, Observació i Ajust de Xarxes

6 Obligatòria

Fotogrametria Digital

Fotogrametria Digital

7.5 Obligatòria

Teledetecció

Teledetecció

4.5 Obligatòria

Tractament Digital d'Imatges

Tractament Digital d'Imatges

6 Obligatòria
Sisè quadrimestre

Bases de Dades Espacials

Bases de Dades Espacials

4.5 Obligatòria

Ciutats Intel·ligents

Ciutats Intel·ligents

4.5 Obligatòria

Enginyeria Ambiental

Enginyeria Ambiental

4.5 Obligatòria

Topografia Aplicada a l'Enginyeria Civil

Topografia Aplicada a l'Enginyeria Civil

6 Obligatòria

Tractament de Dades 3D

Tractament de Dades 3D

4.5 Obligatòria

Urbanisme i Ordenació del Territori

Urbanisme i Ordenació del Territori

6 Obligatòria
Setè quadrimestre

Aixecaments No Convencionals

Aixecaments No Convencionals

6 Obligatòria

Big Data per a Geoserveis

Big Data per a Geoserveis

6 Obligatòria

Cadastre

Cadastre

6 Obligatòria

Infraestructura de Dades Espacials

Infraestructura de Dades Espacials

6 Obligatòria

Projectes Geomàtics

Projectes Geomàtics

6 Obligatòria
Vuitè quadrimestre

Aixecaments Hidrogràfics i Subterranis

Aixecaments Hidrogràfics i Subterranis

4.5 Optativa

Disseny i Gestió de Projectes Sig

Disseny i Gestió de Projectes Sig

4.5 Optativa

Fotogrametria Terrestre i amb Sistemes Uav

Fotogrametria Terrestre i amb Sistemes Uav

4.5 Optativa

Informe Pericial

Informe Pericial

4.5 Optativa

Programació per a Aplicacions de Geoinformació

Programació per a Aplicacions de Geoinformació

4.5 Optativa

Projecte de Teledetecció

Projecte de Teledetecció

4.5 Optativa

Sensors i Sistemes de Captura de Geoinformació

Sensors i Sistemes de Captura de Geoinformació

4.5 Optativa

Tractament Precís de Dades Gnss

Tractament Precís de Dades Gnss

4.5 Optativa

Treball de Fi de Grau

Treball de Fi de Grau

12 Projecte
Professió regulada

Enginyer/a tècnic/a en topografia.

Sortides professionals
Podràs desenvolupar la teva carrera professional en:
  • Empreses proveïdores de solucions basades en la geoinformació (terrestre, aèria o satel·litària) i de valor afegit sobre geoinformació massiva (big data) i per a aplicacions mòbils.
  • Empreses de disseny, establiment i gestió de sistemes d'informació geogràfica (SIG).
  • Empreses constructores, de projectes d'enginyeria civil i de topografia.
  • Organismes públics: instituts cartogràfics i geogràfics, ajuntaments, departaments tècnics de conselleries i ministeris, etc.
  • Estudi de variables mediambientals i mesura de recursos terrestres i marítims, orientats al planejament del desenvolupament urbà, rural i regional.
  • Adquisició de dades del territori en la forma d'aixecaments topogràfics, arquitectònics, arqueològics, així com replantejaments i mesures vinculades a la construcció en obra civil i edificació.
  • Gestió, ordenació, valoració, administració i peritatge de la propietat urbana i rural.
Calendari acadèmic
Calendari acadèmic dels estudis universitaris de la UPC
Normatives acadèmiques
Normativa acadèmica dels estudis de grau de la UPC
Acreditació i reconeixement d'idiomes
Els estudiants de grau han d'acreditar la competència en una tercera llengua per obtenir el títol de grau. Certifica el teu nivell d’idiomes.