Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Qualitat / Dades estadístiques / Evidències / Estàndards ISC_17-18

2018-Informe de seguiment del centre

Llistat d'evidències dels sis estàndards de l'informe:

 

Llistat d'evidències:

E.1.1 Guies docents de les assignatures del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

E.1.2 Memòria de verificació del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

E.1.3 Informe de verificació del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

E.1.4 Web dels processos del Sistema de Garantia Interna de Qualitat de l'EPSEB

E.1.5 Coordinació docent del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació del curs 2015-2016 Q1 candau

E.1.6 Coordinació docent del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació del curs 2015-2016 Q2 candau

E.1.7 Coordinació docent del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació del curs 2016-2017 Q1 candau

E.1.8 Coordinació docent del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació del curs 2016-2017 Q2 candau

E.1.9 Coordinació docent del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació del curs 2017-2018 Q1 candau

E.1.10 Coordinació docent del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació del curs 2017-2018 Q2 candau

E.1.11 Guies docents de les assignatures del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

E.1.12 Memòria de verificació del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

E.1.13 Informe de verificació del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

E.1.14 Memòria de verificació del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació

E.1.15 Informe de verificació del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació

E.1.16 Perfil d’ingrés de l'estudiantat del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació en el curs 2017-2018 candau

E.1.17 Criteris d’admissió del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació

E.1.18 Reglament del centre

E.1.19 Composició de la Comissió Acadèmica

E.1.20 Acords de reunió de la Comissió Acadèmica

E.1.21 Acta de Constitució de la Comissió d’Avaluació de Propostes del treball final de màster candau

E.1.22 Plataforma informàtica per aprovació de propostes del treball final de màster intranet

E.1.23 Pàgina de la intranet per l'elaboració de propostes del treball final de màster intranet

E.1.24 Memòria de verificació del màster universitari en Gestió de l'Edificació

E.1.25 Informe de verificació del màster universitari en Gestió de l'Edificació

E.1.26 Perfil d’ingrés dels estudiants del màster universitari en Gestió de l'Edificació del curs 2017-2018 candau

E.1.27 Criteris d’admissió del màster universitari en Gestió de l'Edificació

E.1.28 Memòria de verificació del màster interuniversitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

E.1.29 Informe de verificació del màster interuniversitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

E.1.30 Perfil d’ingrés de l'estudiantat del màster interuniversitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals del curs 2016-2017 candau

E.1.31 Perfil d’ingrés de l'estudiantat del màster interuniversitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals del curs 2017-2018 candau

E.1.32 Criteris d’admissió del màster interuniversitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

E.1.33 Convocatòria estudiantat pràctiques i treball final de màster del setembre 2016 candau

E.1.34 Reunió estudiantat maig 2018 candau

E.1.35 Reunió coordinadors juny 2016 candau

E.1.36 Reunió coordinadors setembre 2016 candau

E.1.37 Reunió professorat abril 2017 candau

E.1.38 Reunió professorat octubre 2017 candau

Llistat d'evidències:

E.2.1 Enllaç a la informació sobre els estudis en el web del centre

E.2.2 Enllaç a la informació sobre la matrícula en el web del centre

E.2.3 Enllaç a la informació sobre la planificació operativa en el web del centre

E.2.4 Enllaç a les guies d’assignatures en el web del centre

E.2.5 Enllaç al lloc web de pla d’Acció Tutorial i d’Acollida

E.2.6 Enllaç a calendaris acadèmics en el web del centre

E.2.7 Enllaç a horaris lectius en el web del centre

E.2.8 Enllaç a tràmits administratius en el web del centre

E.2.9 Enllaç a les normatives acadèmiques en el web del centre

E.2.10 Informació relativa al professorat del centre intranet

E.2.11 Quadre de comandament del centre

E.2.12 Enllaç a pràctiques en empresa en el web del centre

E.2.13 Enllaç a pla d’Orientació Professional en el web del centre

E.2.14 Enllaç a la informació sobre mobilitat en el web del centre

E.2.15 Enllaç a la informació sobre el treball final de grau / treball final de màster en el web del centre intranet

E.2.16 Aplicació de gestió del treball final de grau / treball final de màster intranet

E.2.17 Enquesta de satisfacció estudiantat

E.2.18 Compte Twitter EPSEB

E.2.19 Compte Instagram EPSEB

E.2.20 Canal Youtube EPSEB

E.2.21 Compte Facebook EPSEB

E.2.22 Grup a Linkedin del Club EPSEB Alumni

E.2.23 Quadre de comandament del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

E.2.24 Quadre de comandament del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

E.2.25 Quadre de comandament del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació

E.2.26 Quadre de comandament del màster universitari en Gestió de l'Edificació

E.2.27 Quadre de comandament del màster interuniversitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

E.2.28 Banner d’enllaç des del web del propi centre cap al Portal de dades i indicadors

E.2.29 Memòries acadèmiques del centre

E.2.30 Enquestes dels ocupadors AQU estudis de grau 2017

E.2.31 Enquestes dels ocupadors AQU estudis de màster 2017

E.2.32 Certificat del disseny del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat del centre

E.2.33 Documentació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat del centre

E.2.34 Política de qualitat del centre

E.2.35 Marc VSMA (verificació, seguiment, modificació i acreditació de les titulacions)

Llistat d'evidències:

E.5.1 Procés per al Suport i orientació de l'estudiantat

E.5.2 Enllaç al lloc web de pla d’Acció Tutorial, pla d’Acollida i pla de Mentoria

E.5.3 Guia de benvinguda de l'EPSEB per a l'estudiantat de grau

E.5.4 Guia de benvinguda de l'EPSEB per a l'estudiantat de màster

E.5.5 Sessió d’acollida per estudiants incoming

E.5.6 Horari de l'equip directiu per a l'atenció a l'estudiantat

E.5.7 Opcions de mobilitat outgoing

E.5.8 Criteris d’assignació, les places i el calendari de la mobilitat outgoing

E.5.9 Aplicació de gestió de l’acció tutorial en fase inicial i fase no inicial intranet

E.5.10 Aplicació de gestió de l’acció tutorial en estudiants de baix rendiment intranet

E.5.11 Enllaç al lloc web del pla de Mentoria

E.5.12 Enquesta de satisfacció de l'estudiantat

E.5.13 Enquesta de satisfacció del PDI

E.5.14 Enquestes a l'estudiantat sobre l'actuació docent i les assignatures

E.5.15 Procés per a la Gestió de l’Orientació professional

E.5.16 Pla d'Orientació Professional EPSEB per facilitar la inserció laboral

E.5.17 Enquesta de satisfacció dels graduats del curs 2016-2017

E.5.18 Programa de cooperació educativa Universitat-Empresa

E.5.19 Borsa de treball del centre

E.5.20 Tutorització del centre a la col·laboració estudiantat-empresa

E.5.21 Procés per a la Gestió de les pràctiques externes

E.5.22 Pràctiques: preguntes i respostes de les empreses i els estudiants curs 2017-2018 candau

E.5.23 Procés per a la Gestió i millora dels recursos materials

E.5.24 Llistat de laboratoris i tallers de l’EPSEB

E.5.25 Llistat de laboratoris i tallers avaluats pel SPRL

E.5.26 Lloc web de la Biblioteca de l’EPSEB

E.5.27 Dades d’ús i satisfacció de la biblioteca per part de l'estudiantat de l’EPSEB candau

E.5.28 Gestió i reserva d'espais i equipaments del centre intranet

E.5.29 Enquesta de satisfacció del professorat

Llistat d'evidències:

E.6.1 Resultats de les assignatures del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació del curs 2015-2016_1Q-2Q candau

E.6.2 Resultats de les assignatures del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació del curs 2016-2017_1Q-2Q candau

E.6.3 Resultats de les assignatures del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació del curs 2017-2018_1Q-2Q candau

E.6.4 Tipus d’acreditació de l’adquisició de la competència genèrica en tercera llengua del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació del curs 2015-2016 candau

E.6.5 Tipus d’acreditació de l’adquisició de la competència genèrica en tercera llengua del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació del curs 2016-2017 candau

E.6.6 Tipus d’acreditació de l’adquisició de la competència genèrica en tercera llengua del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació del curs 2017-2018 candau

E.6.7 Satisfacció de l’estudiantat amb les assignatures i el professorat del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

E.6.8 Llista dels treballs final de grau del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació del curs 2015-2016 candau

E.6.9 Llista dels treballs final de grau del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació del curs 2016-2017 candau

E.6.10 Llista dels treballs final de grau del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació del curs 2017-2018 candau

E.6.11 Enquestes de satisfacció dels titulats de grau EPSEB UPC 2016-2017

E.6.12 Memòria de verificació del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

E.6.13 Resultats de les assignatures del grau en Enginyeria en Geomàtica i Topografia del curs 2016-2017_1Q-2Q candau

E.6.14 Resultats de les assignatures del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica del curs 2017-2018_1Q-2Q candau

E.6.15 Tipus d’acreditació de l’adquisició de la competència genèrica en tercera llengua del grau en Enginyeria en Geomàtica i Topografia del curs 2016-2017 candau

E.6.16 Tipus d’acreditació de l’adquisició de la competència genèrica en tercera llengua del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica del curs 2017-2018 candau

E.6.17 Llista dels treballs final de grau del grau en Enginyeria en Geomàtica i Topografia del curs 2016-2017 candau

E.6.18 Llista dels treballs final de grau del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica del curs 2017-2018 candau

E.6.19 Satisfacció de l’estudiantat amb les assignatures i el professorat del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

E.6.20 Resultats de les assignatures del màster universitari en Construcció Avançada en Edificació del curs 2017-2018_1Q-2Q candau

E.6.21 Llista dels treballs final de màster del màster universitari en Construcció Avançada en Edificació del curs 2017-2018 candau

E.6.22 Satisfacció de l’estudiantat amb les assignatures i el professorat del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació

E.6.23 Enquestes de satisfacció dels titulats de màster EPSEB UPC 2016-2017

E.6.24 Resultats de les assignatures del màster universitari en Gestió de l’Edificació del curs 2017-2018_1Q-2Q candau

E.6.25 Llista dels treballs final de màster del màster universitari en Gestió de l’Edificació del curs 2017-2018 candau

E.6.26 Satisfacció de l’estudiantat amb les assignatures i el professorat del màster universitari en Gestió de l’Edificació

E.6.27 Resultats de les assignatures del màster interuniversitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals del curs 2016-2017_1Q-2Q candau

E.6.28 Resultats de les assignatures del màster interuniversitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals del curs 2017-2018_1Q-2Q candau

E.6.29 Llista dels treballs final de màster del màster interuniversitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals del curs 2016-2017 candau

E.6.30 Llista dels treballs final de màster del màster interuniversitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals del curs 2017-2018 candau

E.6.31 Satisfacció de l’estudiantat amb les assignatures i el professorat del màster interuniversitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals