Comparteix:

Enquestes als titulats i titulades

L’objectiu principal de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB) és aconseguir que el seu estudiantat de grau i màster universitari assoleixi plenament, i en el temps previst, els coneixements, les competències, les aptituds i les habilitats professionals que es contemplen en els plans d’estudis corresponents a les diferents titulacions que imparteix. És per aquest motiu que l'EPSEB demana al seu estudiantat titulat, tant en el moment de tramitar el títol com quan el ve a recollir, que completi una breu enquesta de satisfacció.

Paral·lelament, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) recull anualment la informació sobre la satisfacció dels titulats i titulades envers els estudis que han cursat un cop els han finalitzat constituint així una peça clau per a la millora del programa formatiu.

Aquesta enquesta es fa en base al model comú que l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) ha elaborat per a totes les universitats amb la finalitat de permetre la comparativa entre elles.

En aquesta línia trobem al Portal d'Estudis Universitaris de Catalunya (EUC) un informe comparatiu sobre la satisfacció dels titulats i titulades de diferents universitats integrades en el Sistema universitari català (SUC) que imparteixen els mateixos estudis.

A través dels enllaços següents podreu accedir als resultats d'aquestes enquestes: