Vés al contingut (premeu Retorn)

Tràmits a seguir

Les pràctiques externes es formalitzen a través de la signatura de convenis de cooperació educativa entre l'estudiant, la Universitat i l'empresa o institució que acull l'estudiant.

El conveni consta d'un pla de treball definit i validat pel tutor o tutora de l’entitat col·laboradora i el tutor o tutora acadèmic de la pràctica i recollirà els objectius educatius i les activitats a desenvolupar.

S'ha de tenir l'assegurança escolar mentre el conveni sigui vigent. Actualment l'assegurança escolar cobreix períodes d'un any que van des del 16 de setembre fins el 15 de setembre de l'any següent. Si sou majors de 28 anys o voleu fer un conveni internacional heu de formalitzar una assegurança privada. La UPC ha signat un conveni amb la corredoria d'assegurances CONFIDE.

Passos a seguir:


Pràctiques empresa estudiantat.pngPRIMER: trobar una empresa on poder realitzar les pràctiques externes.

Donar-se d’alta a la Borsa de Pràctiques de l’Escola. D’aquesta manera tindreu accés a les ofertes de treball que sorgeixin.

Si trobeu alguna oferta que us interessa, presentar candidatura. Consulteu el Manual de l'estudiant - Borsa de Pràctiques

 

SEGON: tramitar el conveni

Un cop l’empresa ha seleccionat a l’estudiant, les dades es carreguen automàticament al “Mòdul de gestió”, i a continuació, el gestor de pràctiques del centre procedeix al registre del conveni.

A l’e-Secretaria de l’estudiant s’activa la funcionalitat “Pràctiques en empresa”. Aquí l’estudiant pot confirmar o modificar algunes de les dades del conveni, com per exemple, la data d’inici i finalització de les pràctiques, la modalitat, el tutor o tutora de l’empresa. Un cop revisades les dades, les valida i les envia al centre. “Envia conveni centre”.


TERCER: signar el conveni de pràctiques

Una vegada definit i validat el Pla Formatiu per part del tutor o tutora de l'empresa i el tutor o tutora acadèmic, i signat el conveni per part del representant legal de l’empresa, és el moment de signar el conveni per part de l’estudiant.

L’estudiant rebrà avís per accedir al PORTAFIRMES i signar electrònicament el CONVENI. Un cop fet, la direcció de l’EPSEB també el signarà electrònicament.

IMPORTANT: Totes les parts han de signar el conveni tan aviat com rebin l’avís ja que el tràmit CADUCA quan es sobrepassa la data d’inici de la pràctica i si no s’ha finalitzat el procés de signatures NO ES PODRÀ INICIAR LA PRÀCTICA i caldrà recomençar el tràmit de nou, modificant la data d’inici.


QUART: conveni signat

Un cop totes les parts han signat el conveni, tant l’estudiant com la empresa rebran per correu electrònic el CONVENI signat per totes les parts i es podrà iniciar la pràctica. A l'e-Secretaria quedarà registre tant del Conveni com del Pla Formatiu. 

MÉS INFORMACIÓ:

 

A tenir en compte:

  • El període establert per fer pràctiques és el curs acadèmic escolar, és a dir, el comprés entre el 16 de setembre fins al 15 de setembre de l'any següent.
  • No s'accepten modificacions al conveni d’un curs acadèmic finalitzat.