Vés al contingut (premeu Retorn)

Tràmits a seguir

Les pràctiques externes es formalitzen a través de la signatura de convenis de cooperació educativa entre l'estudiantat, la Universitat i l'empresa o institució que acull l'estudiantat.

El conveni consta d'un pla de treball annex. El signarà l’estudiant, el tutor o tutora de l’entitat col·laboradora i el tutor o tutora acadèmic de la pràctica i recollirà els objectius educatius i les activitats a desenvolupar.

S'ha de tenir l'assegurança escolar mentre el conveni sigui vigent. Actualment l'assegurança escolar cobreix períodes d'un any que van des del 16 de setembre fins el 15 de setembre de l'any següent. Si sou majors de 28 anys o voleu fer un conveni internacional heu de formalitzar una assegurança privada. La UPC ha signat un conveni amb la corredoria d'assegurances CONFIDE.

Passos a seguir:

PRIMER: trobar una empresa on poder realitzar les pràctiques externes.

Si no en trobeu cap pel vostre compte, us podeu donar d’alta a la Borsa de Treball de l’Escola. Per fer-ho cal que empleneu el formulari d’inscripció de Pràctiques en Empresa/Borsa de Treball. D’aquesta manera tindreu accés a les ofertes de treball que sorgeixin.

Si trobeu alguna oferta que us interessa, podeu posar-vos en contacte amb l’empresa vosaltres directament adjuntant el vostre currículum.

SEGON: signar el conveni de pràctiques

Un cop heu trobat una empresa, aquesta us haurà d’assignar un tutor o tutora, i caldrà formalitzar un conveni que, depenent de la modalitat de pràctiques que hagueu escollit, serà un model o un altre.

El conveni ha de ser original, emplenat sense corrector líquid (Tipp-ex) ni esmenes, i signat tant per vosaltres com per l’empresa.

L’heu de lliurar a l’Àrea de Recursos i Serveis amb un mínim de 7 dies laborables abans de l’inici del conveni. En cas que no es compleixi el termini de lliurament, l'Escola podrà rebutjar el conveni i demanar que comenci en una data posterior. En cap cas podreu iniciar les pràctiques sense tenir el conveni signat per totes les parts, atès que no estaríeu legalment protegits.

Recordeu que els convenis es tramitaran i signaran quadrimestralment:

 • 1r quadrimestre: del 16 de setembre al 31 de gener de l'any següent
 • 2n quadrimestre: del 4 de febrer al 15 de setembre

Documentació a lliurar en cas de pràctiques curriculars:

  1. Tres exemplars del conveni de cooperació educativa (en aquest enllaç trobareu el model de conveni).
  2. Tres exemplars del pla de treball emplenat, signat per vosaltres i l’empresa i amb el seu segell. També caldrà que porti el vistiplau del tutor o tutora acadèmic assignat per l’Escola (en aquest enllaç trobareu el model del pla de treball).
  3. Imprès de registre d’acte d’acollida de l’entitat col·laboradora [català] [castellà]
  4. Fotocòpia de la matrícula del quadrimestre vigent
  5. Comprovant de la transferència feta per l’empresa a la UPC

A tenir en compte:

 • El període establert per fer pràctiques és el curs acadèmic escolar, és a dir, el comprés entre el 16 de setembre fins al 15 de setembre de l'any següent.
 • No s'accepten modificacions al conveni d’un curs acadèmic finalitzat.
 • Els convenis es poden rescindir en qualsevol moment, per qualsevol de les parts (estudiantat, empresa, Universitat), amb la diligència de baixa corresponent.
 • Per a pròrrogues de convenis serà necessària la sol·licitud corresponent i el conveni.

Documentació a lliurar en cas de pràctiques extracurriculars:

  1. Tres exemplars del conveni de cooperació educativa (en aquest enllaç trobareu el model de conveni).
  2. Tres exemplars del pla de treball emplenat, signat per vosaltres i l’empresa i amb el seu segell. També caldrà que porti el vistiplau del tutor o tutora acadèmic assignat per l’Escola (en aquest enllaç trobareu el model del pla de treball).
  3. Imprès de registre d’acte d’acollida de l’entitat col·laboradora [català] [castellà]
  4. Fotocòpia de la matrícula del quadrimestre vigent
  5. Comprovant de la transferència feta per l’empresa a la UPC

A tenir en compte:

 • El període establert per fer pràctiques és el curs acadèmic escolar, és a dir, el comprés entre el 16 de setembre fins al 15 de setembre de l'any següent.
 • No s'accepten modificacions al conveni d’un curs acadèmic finalitzat.
 • Els convenis es poden rescindir en qualsevol moment, per qualsevol de les parts (estudiant, empresa, universitat) amb la diligència de baixa corresponent.
 • Per a pròrrogues de convenis serà necessària la sol·licitud corresponent i el conveni.

Documentació a lliurar en cas de pràctiques vinculades a un TFG/TFM:

  1. Tres exemplars del conveni de cooperació educativa (en aquest enllaç trobareu el model de conveni).
  2. Tres exemplars del pla de treball emplenat, signat per vosaltres i l’empresa i amb el seu segell. També caldrà que porti el vistiplau del tutor o tutora acadèmic assignat per l’Escola (en aquest enllaç trobareu el model del pla de treball).
  3. Imprès de registre d’acte d’acollida de l’entitat col·laboradora [català] [castellà]
  4. Fotocòpia de la matrícula del quadrimestre vigent
  5. Comprovant de la transferència feta per l’empresa a la UPC

A tenir en compte:

 • El període establert per fer pràctiques és el curs acadèmic escolar, és a dir, el comprés entre el 16 de setembre fins al 15 de setembre de l'any següent.
 • No s'accepten modificacions al conveni d’un curs acadèmic finalitzat.
 • Els convenis es poden rescindir en qualsevol moment, per qualsevol de les parts (estudiant, empresa, universitat) amb la diligència de baixa corresponent.
 • Per a pròrrogues de convenis serà necessària la sol·licitud corresponent i el conveni.