Vés al contingut (premeu Retorn)

Preguntes freqüents

Quins són els requisits per fer una pràctica acadèmica mitjançant conveni de cooperació educativa?

Estar matriculat en el curs actual, haver aprovat un mínim de crèdits, tenir un rendiment acadèmic en el curs anterior igual o major a 0.5 i estar inscrit a la Borsa de Pràctiques.

 

 


Quins serveis m'ofereix la Borsa de Pràctiques?

En aquesta plataforma podràs accedir a la llista d'ofertes de feina que les empreses han publicat. Aquestes ofertes es formalitzaran mitjançant un conveni de cooperació educativa entre la Universitat i l'empresa.

 Quins són els requisits per accedir a l'aplicació i realitzar pràctiques en empreses?

L'estudiant de grau, abans de realitzar les pràctiques, haurà d'haver superat 120 ECTS, tenir la matrícula vigent i l'expedient obert.

L'estudiant de màster, podrà realitzar pràctiques en qualsevol moment dels seus estudis. Cal tenir la matrícula vigent i l'expedient obert. 

 Quins serveis obtindré una vegada m'he inscrit a la Borsa de Pràctiques?

Una vegada t'hagis donat d'alta acceptant la declaració de cessió d'ús de les teves dades, d'acord amb la Llei de Protecció de Dades de caràcter personal, podràs incloure el teu currículum i indicar quines són les teves preferències laborals. Tota aquesta informació serà de caràcter públic i les empreses podran accedir-hi per posar-se en contacte amb tu.

 Quin procediment he de seguir si veig una oferta de pràctiques que m'interessa?

A la Borsa de Pràctiques trobaràs les ofertes que ofereixen les empreses. Per a presentar candidatura a una oferta, només cal accedir a la descripció detallada de l'oferta i, des d'allà, fer servir el botó "Presenta candidatura".

 Si vull realitzar un conveni de cooperació, estic assegurat? Quina cobertura contempla l'assegurança escolar?

Sí, estàs cobert per la Seguretat Social (si ets menor de 28 anys), i si ets major de 28 anys caldrà que formalitzis una assegurança privada.

L’assegurança escolar té cobertura al territori nacional i s'inclouen tots els desplaçaments que estiguin relacionats amb l'objecte del conveni i que es realitzin en l'esmentat territori. En cas de visites a l'estranger s'haurà de formalitzar una assegurança privada, com per exemple l'assegurança de CONFIDE.

 Si soc estudiantat en pràctiques queden coberts els meus desplaçaments?

Sí, en els seus desplaçaments "in itinere" ja que està donat d'alta a la Seguretat Social.

 


Quin és el màxim d'hores que puc fer pràctiques durant el curs mitjançant un conveni?

El total de hores depèn de la titulació a la qual s’està matriculat. En general, són 900 hores per curs pels graus i 600 hores per màsters.

 


Quin és el màxim d'hores que puc fer pràctiques a la setmana mitjançant un conveni?

La realització de les pràctiques ha de ser compatible amb el seguiment dels estudis. La dedicació màxima serà de 20 hores setmanals en període lectiu i de 25 hores setmanals en períodes no lectius.

 


Com puc obtenir reconeixement acadèmic de les pràctiques?

Si ets estudiant de grau o màster (excepte el del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals) has de sol·licitar que les teves pràctiques curriculars constin al teu expedient com una assignatura optativa lliurant la documentació corresponent a la secretaria acadèmica de l'Escola.

En el cas de l'estudiantat del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals les pràctiques són obligatòries i cal matricular-la com qualsevol altra assignatura.

 


Quina diferència hi ha entre pràctiques curriculars i extracurriculars?

Són activitats acadèmiques integrades en el pla d'estudis de la titulació. Són de caire optatiu (excepte en el cas del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals que són obligatòries), i han d'estar vinculades als continguts formatius del pla d'estudis de la titulació.

Tenen les mateixes condicions que les pràctiques curriculars, però no formen part del pla d'estudis de la titulació, ni són incorporades a l’expedient acadèmic. No obstant això, sí s’incorporen al Suplement Europeu del Títol.

 


Les pràctiques han de ser remunerades?

Sí. El preu mínim per hora de pràctiques serà de 8 €, i el preu màxim serà de 20 €.

 


Què és el paràmetre de rendiment i com es calcula?

El paràmetre del rendiment és un indicador que defineix quin percentatge de crèdits has superat durant un període lectiu respecte els crèdits que vas matricular. Es calcula a final de curs i només quan has superat la fase selectiva. En el moment que et manqui per acabar els estudis un nombre de crèdits igual o inferior a 30 ECTS, no s’aplicaran mesures en cas que el teu paràmetre del rendiment sigui baix.

 


Quan aprovi el TFE puc seguir fent conveni de cooperació educativa?

No. Els convenis vigents es rescindeixen automàticament en la mateixa data en la qual s’aprova el TFE o si et desvincules de la Universitat per qualsevol motiu.

 


He trobat una empresa interessada en acollir-me en pràctiques, podem fer conveni si no han allotjat cap oferta a la Borsa de Pràctiques de l'Escola?

No. Tant l'empresa com l'estudiant han d'utilitzar la Borsa de Pràctiques per poder formalitzar un conveni.

 


Es pot fer un conveni de pràctiques i a la vegada estar cobrant les prestacions de l'atur?

Sí, donat que un conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques no és una relació laboral.

 


Si estic matriculat del treball de fi de grau puc fer un conveni amb l'empresa?

Sí. La Universitat ofereix al seu estudiantat la possibilitat de realitzar el seu projecte en el marc d'un conveni de cooperació educativa.

 


Puc fer un conveni de cooperació educativa amb una empresa d'un familiar?

No es poden formalitzar convenis de cooperació educativa quan l'empresari o empresària i l'estudiantat tinguin una relació de parentiu fins a un segon grau. No obstant això, la CRUE podrà autoritzar excepcions particulars, en casos justificats.