Vés al contingut (premeu Retorn)

Requisits generals

L'estudiantat interessat en signar un conveni de pràctiques caldrà que compleixi els requisits generals següents:

  • Estudiantat de grau: haurà d’haver superat 120 ECTS (inclosa la fase inicial) corresponents al pla d’estudis en el qual estigui matriculat.
  • Estudiantat de màster: haurà d’haver superat el rendiment mínim en el seu primer any acadèmic establert per la comissió acadèmica del màster. No obstant això, i com a norma general, s’haurà d’haver superat un mínim de 15 ECTS.
  • Estudiantat matriculat que en la data d’inici del conveni ha de tenir aprovat el 50% dels crèdits de la titulació que estiguin cursant.
  • Disposar d'una assegurança escolar durant la vigència del conveni. Si sou majors de 28 anys o voleu fer un conveni internacional haureu de formalitzar una assegurança privada. La UPC ha signat un conveni amb la corredoria d'assegurances CONFIDE. Els menors de 28 anys ja és inclosa a la seva matrícula. Actualment l'assegurança escolar cobreix períodes des del 16 de setembre fins el 15 de setembre de l'any següent.
  • Seguretat Social: l'estudiantat haurà de facilitar el seu número d'afiliació a l'empresa perquè aquesta el pugui donar d'alta. Per a més informació de com obtenir-lo consulteu el web de la Seguretat Social.
  • No tenir una relació contractual amb l'empresa on es volen fer les pràctiques.
  • El nombre màxim d'hores de pràctiques per curs acadèmic és de 700 hores (màxim 20 hores setmanals en període lectiu). Si només queden pendents de finalitzar dues assignatures i/o el TFG o TFM, el nombre d'hores de pràctiques es podran ampliar fins a 900 hores.
  • L'EPSEB ha establert que el preu mínim per hora de pràctiques serà de 6 €, i el preu màxim serà de 20 €.

Avís important

Els convenis es tramitaran i signaran quadrimestralment:

  • 1r quadrimestre: del 16 de setembre al 31 de gener de l'any següent

  • 2n quadrimestre: del 4 de febrer al 15 de setembre