Vés al contingut (premeu Retorn)

Requisits generals

L'estudiantat interessat en signar un conveni de pràctiques caldrà que compleixi els requisits generals següents:

  • Estudiantat de grau: haurà d’haver superat 120 ECTS (inclosa la fase inicial) corresponents al pla d’estudis en el qual estigui matriculat.
  • Estudiantat de màster: podrà realitzar pràctiques en qualsevol moment dels seus estudis.
  • L'estudiantat haurà d'estar matriculat en la data d’inici del conveni.
  • Disposar d'una assegurança escolar durant la vigència del conveni. Si sou majors de 28 anys o voleu fer un conveni internacional haureu de formalitzar una assegurança privada. La UPC ha signat un conveni amb la corredoria d'assegurances CONFIDE. Els menors de 28 anys ja és inclosa a la seva matrícula. Actualment l'assegurança escolar cobreix períodes des del 16 de setembre fins el 15 de setembre de l'any següent.
  • Seguretat Social: l'estudiantat haurà de facilitar el seu número d'afiliació a l'empresa perquè aquesta el pugui donar d'alta. Per a més informació de com obtenir-lo consulteu el web de la Seguretat Social.
  • No tenir una relació contractual amb l'empresa on es volen fer les pràctiques.
  • El nombre màxim d'hores de pràctiques per curs acadèmic és de 700 hores (màxim 20 hores setmanals en període lectiu). Si només queden pendents de finalitzar dues assignatures i/o el TFG o TFM, el nombre d'hores de pràctiques es podran ampliar fins a 900 hores.
  • L'EPSEB ha establert que el preu mínim per hora de pràctiques serà de 8 €, i el preu màxim serà de 20 €.
  • Els convenis s'han de signar per quadrimestres: 1r quadrimestre del 16 de setembre al 31 de gener; 2n quadrimestre del 7 de febrer al 10 de setembre de l'any següent.

(OBLIGATORI estar matriculat o matriculada per tal de poder signar qualsevol conveni)