Vés al contingut (premeu Retorn)

Tipologies de pràctiques

Les diferents tipologies de pràctiques són:

  • Pràctiques en entitats col·laboradores: en empreses, institucions i entitats públiques i privades, d'àmbit nacional.
  • Pràctiques a la pròpia Universitat: en què s'haurà de garantir que la formació rebuda i les tasques que es desenvolupin estiguin plenament relacionades amb les coneixements a adquirir en els estudis cursats. Aquests casos específics es recolliran a un annex a la Normativa. En cap cas, les tasques de suport administratiu i de suport a la docència es podran considerar pràctiques externes.
  • Pràctiques internacionals: com les pràctiques que l'estudiantat Erasmus realitza com a continuació d'una estada en una altra universitat; les que l'estudiantat fa a través de beques d'altres entitats i en les que no hi ha una universitat estrangera com a soci; o les que realitza l'estudiantat a una empresa a l'estranger sense que hi hagi una universitat estrangera com a soci.