Vés al contingut (premeu Retorn)

Seguiment i avaluació

Pràctiques curriculars


Fase de seguiment

En el moment de formalitzar la matrícula l’estudiant disposarà d’un espai a la intranet de l’Escola dins l’assignatura de pràctiques externes de la seva titulació on podrà interaccionar amb el tutor o tutora acadèmic i fer el seguiment de l’assignatura.

L’estudiant haurà de lliurar un seguit d’informes i documents que mostrin evidències del progrés de la seva formació:

  • A l’inici, lliurament en format digital a l’espai de la intranet de l’Escola relacionat amb les pràctiques del conveni i d’una carta de motivació.
  • A la meitat del conveni, lliurament en format digital d’un informe intermedi.
  • A la finalització del conveni, lliurament en format digital d’un informe final segellat per l’empresa, amb el vistiplau del tutor o tutora de l’empresa. Així mateix, també caldrà lliurar en format digital un informe d’avaluació que realitzarà el tutor o tutora de l’empresa.


Fase d’avaluació

L’avaluació de la pràctica externa serà continua per part del tutor o tutora acadèmic de l’Escola mitjançant el seguiment de les evidències i amb la interacció mitjançant la plataforma de pràctiques de la intranet de l’Escola.

La qualificació de caràcter global tindrà en compte el seguiment realitzat pel tutor o tutora acadèmic i de l’informe d’avaluació del tutor o tutora de l’entitat externa.

Pràctiques extracurriculars


Fase de seguiment

En finalitzar el conveni, l’estudiant haurà de lliurar en format digital un informe final seguint el format tipus que es troba a la intranet de l’Escola, així com el tutor o tutora de l’empresa que haurà d’emetre l’informe d’avaluació que també trobarà a la mateixa intranet.


Fase d’avaluació

L’avaluació de la pràctica externa es farà en base a l’informe final de l’estudiant i del tutor o tutora de l’entitat col·laboradora, ambdós lliurats per l’estudiant. El tutor o tutora acadèmic de l’Escola serà el responsable de fer l’avaluació de caràcter global, qualitativa i sense efectes acadèmics curriculars.

Pràctiques vinculades al TFG/TFM


Fase de seguiment

L’estudiant desenvoluparà el TFG/TFM i el tutor o tutora acadèmic de l’Escola vetllarà per a què es compleixi el projecte formatiu. L’evidència vindrà determinada per la documentació que es lliura durant la realització del TFG/TFM.


Fase d’avaluació

L’avaluació de la pràctica externa es farà en base a la defensa del TFG/TFM. El professorat que actuï com a director o directora del TFG/TFM participarà com a membre del tribunal avaluador i exercirà el seu paper de tutor o tutora de les pràctiques externes. Els efectes acadèmics curriculars quedaran incorporats a la nota del TFG/TFM de l’estudiant.