Vés al contingut (premeu Retorn)

Normatives


Normativa de l'EPSEB

Normativa de pràctiques en empresa i reconeixement de crèdits per activitats no docents dels estudis de grau (aprovada per la Comissió Acadèmica de l'Escola el 7/6/2021 i ratificada per la Junta d'Escola el 21/7/2021)


Normativa UPC

Acord CG/2021/06/37, de 17 de desembre de 2021, del Consell de Govern, pel qual s'aprova la modificació de la Normativa de Pràctiques Acadèmiques Externes de la UPC

 

Normativa estatal

Reial Decret 592/2014, 11 de juliol de 2014, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

Reial Decret-Llei 8/2014, de 4 de juliol de "Aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiència". A la disposició addicional vint-i-cinquena, es tracta la bonificació en la cotització a la Seguretat Social per a les pràctiques curriculars externes dels estudiants.

Reial Decret 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió al Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació.