Vés al contingut (premeu Retorn)

Requisits generals

L'estudiantat interessat en signar un conveni de pràctiques caldrà que compleixi els requisits generals següents:

  • L'estudiantat cal que estigui matriculat durant el període de pràctiques.
  • L'estudiantat de grau haurà d'haver superat 120 ECTS (inclosa la fase inicial) corresponents al pla d'estudis en el qual estigui matriculat.
  • L'estudiantat de màster: podrà realitzar pràctiques en qualsevol moment dels seus estudis.
  • Disposar d'una assegurança escolar durant la vigència del conveni. Si sou majors de 28 anys o voleu fer un conveni internacional haureu de formalitzar una assegurança privada. La UPC ha signat un conveni amb la corredoria d'assegurances CONFIDE. Els menors de 28 anys ja és inclosa a la seva matrícula. Actualment l'assegurança escolar cobreix períodes des del 16 de setembre fins el 15 de setembre de l'any següent. Tot i això, és important tenir en compte que, per a algun tipus de pràctiques que pugin tenir tasques molt específiques, tinguis l'edat que tinguis, necessitaràs una assegurança particular.
  • Seguretat Social: l'estudiantat haurà de facilitar el seu número d'afiliació a l'empresa perquè aquesta el pugui donar d'alta. Per a més informació de com obtenir-lo consulteu el web de la Seguretat Social.
  • No tenir una relació contractual amb l'empresa on es volen fer les pràctiques.
  • El nombre màxim d'hores de pràctiques per curs acadèmic és de 900 hores. En el cas de pràctiques externes coincidents amb la realització del TFE (grau i màster), el nombre màxim d'hores per curs acadèmic es pot superar per una única vegada en el mateix cicle d'estudis en un escreix d'hores igual al resultat de multiplicar els crèdits matriculats de TFE per 15.
  • L'EPSEB ha establert que el preu mínim per hora de pràctiques serà de 8 €, i el preu màxim serà de 20 €.
  • Els convenis s'han de signar per quadrimestres: 1r quadrimestre del 16 de setembre al 31 de gener; 2n quadrimestre del 7 de febrer al 10 de setembre de l'any següent.