Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Qualitat / Dades estadístiques / Evidències / Estàndards autoinforme MUPRL_18-19

2019-Informe d'acreditació del màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

Llistat d'evidències dels sis estàndards de l'informe:

 

Llistat d'evidències:

E.2.1 Enllaç a la informació sobre els estudis en el web del centre

E.2.2 Enllaç a la informació sobre la matrícula en el web del centre

E.2.3 Enllaç a la informació sobre la planificació operativa en el web del centre

E.2.4 Enllaç als plants d'estudis en el web del centre

E.2.5 Enllaç al lloc web del pla d’Acció Tutorial i d’Acollida

E.2.6 Enllaç a calendaris acadèmics en el web del centre

E.2.7 Enllaç a horaris lectius en el web del centre

E.2.8 Enllaç a tràmits administratius en el web del centre

E.2.9 Enllaç a les normatives acadèmiques en el web del centre

E.2.10 Informació relativa al professorat del centre intranet

E.2.11 Quadre de comandament del centre

E.2.12 Enllaç a les pràctiques en empresa en el web del centre

E.2.13 Enllaç al pla d’Orientació Professional en el web del centre

E.2.14 Enllaç a la informació sobre mobilitat en el web del centre

E.2.15 Enllaç a la informació sobre TFG/TFM en el web del centre

E.2.16 Aplicació de gestió de TFG/TFM intranet

E.2.17 Enquesta de satisfacció a l'estudiantat

E.2.18 Compte Twitter EPSEB

E.2.19 Compte Instagram EPSEB

E.2.20 Canal Youtube EPSEB

E.2.21 Compte Facebook EPSEB

E.2.22 Grup a Linkedin del Club EPSEB Alumni

E.2.23 Quadre de comandament MUPRL

E.2.24 Portal de dades de la UPC

E.2.25 Memòries acadèmiques del centre

E.2.26 Enquestes dels ocupadors AQU estudis de màster 2017

E.2.27 Certificat del disseny del SGIQ del centre

E.2.28 Documentació del SGIQ del centre

E.2.29 Política de qualitat del centre

E.2.30 Marc VSMA (verificació, seguiment, modificació i acreditació de les titulacions)

Llistat d'evidències:

E.5.1 Procés per al suport i orientació a l'estudiantat

E.5.2 Enllaç al lloc web del pla d’Acció Tutorial, del pla d’Acollida i del pla de Mentoria

E.5.3 Enllaç al pla d’Acció Tutorial, al pla d’Acollida i al pla de Mentoria derivats del SGIQ

E.5.4 Guia de benvinguda de l’EPSEB per a l'estudiantat en català

E.5.5 Guia de benvinguda de l’EPSEB per a l'estudiantat en castellà

E.5.6 Horari de l'equip directiu per a l'atenció a l'estudiantat

E.5.7 Opcions de mobilitat outgoing

E.5.8 Criteris d'assignació, les places i el calendari de la mobilitat outgoing

E.5.9 Enquesta de satisfacció de l'estudiantat

E.5.10 Enquesta de satisfacció del personal docent i investigador

E.5.11 Enquesta a l'estudiantat sobre l'actuació docent candau

E.5.12 Procés per a la gestió de l’orientació professional

E.5.13 Pla d'Orientació Professional de l'EPSEB a la secció Informació acadèmica

E.5.14 Pla d'Orientació Professional de l'EPSEB per al 2019-2020

E.5.15 Enquesta de satisfacció dels titulats i titulades realitzada pel centre

E.5.16 Programa de cooperació educativa Empresa i recerca

E.5.17 Borsa de treball del centre

E.5.18 Tutorització del centre a la col·laboració estudiantat-empresa

E.5.19 Procés per a la gestió de les pràctiques externes

E.5.20 Pràctiques externes no curriculars del curs 2018-2019 candau

E.5.21 Pràctiques externes curriculars del curs 2018-2019 candau

E.5.22 Enquesta de satisfacció dels egressats de màster

E.5.23 Procés per a la gestió i millora dels recursos materials

E.5.24 Llistat de laboratoris i tallers de l’EPSEB

E.5.25 Llistat de laboratoris i tallers avaluats pel SPRL

E.5.26 Lloc web de la Biblioteca de l’EPSEB

E.5.27 Dades d’ús i satisfacció de la biblioteca per part de l'estudiantat de l’EPSEB 2018-2019 candau

E.5.28 Gestió i reserva d'espais i equipaments del centre intranet

E.5.29 Relació d’actuacions de millora dels espais i equipaments dutes a terme a l’EPSEB candau

E.5.30 Enquesta de satisfacció del professorat

Llistat d'evidències:

E.6.1 Resultats de les enquestes del curs 2018-2019 del primer quadrimestre candau

E.6.2 Resultats de les enquestes del curs 2018-2019 del segon quadrimestre candau

E.6.3 Informació sobre els resultats dels programes formatius a la persona responsable del departament i al professorat del MUPRL candau

E.6.4 Enquesta de satisfacció als titulats i titulades

E.6.5 Resultats de l'assignatura "Psicosociologia Laboral I" durant el curs 2018-2019 candau

E.6.6 Resultats de l'assignatura "Higiene Industrial I" durant el curs 2018-2019 candau

E.6.7 Llistat de treballs de fi de màster defensats en el MUPRL durant el curs 2018-2019 candau

E.6.8 Llistat d’empreses de la borsa de treball de l’EPSEB per a la realització de pràctiques en el MUPRL candau

E.6.9 Fitxa de l’assignatura de pràctiques en empresa

E.6.10 Memòria de verificació del MUPRL

E.6.11 Mapa de competències del MUPRL candau

E.6.12 Fitxa de l’assignatura "Psicosociologia Laboral I"

E.6.13 Fitxa de l’assignatura "Higiene Industrial I"

E.6.14 Currículum abreujat del professorat de l’assignatura "Psicosociologia Laboral I" candau

E.6.15 Enunciats de les proves avaluables de l’assignatura "Psicosociologia Laboral I" candau

E.6.16 Qualificacions de l’assignatura "Psicosociologia Laboral I" candau

E.6.17 Currículum abreujat del professorat de l’assignatura "Higiene Industrial I" candau

E.6.18 Enunciats de les proves avaluables de l’assignatura "Higiene Industrial I" candau

E.6.19 Qualificacions de l’assignatura "Higiene Industrial I" candau

E. 6.20 Normativa del treball de fi de màster

E.6.21 Rúbrica d’avaluació del treball de fi de màster

E.6.22 Portal d’accés obert de la Universitat Politècnica de Catalunya

E.6.23 Informes de les pràctiques curriculars del MUPRL durant el curs 2018-2019 candau

E.6.24 Pràctiques externes curriculars del curs 2018-2019 candau

E.6.25 Indicadors acadèmics del MUPRL dels darrers tres cursos acadèmics candau

E.6.26 Indicadors d’inserció laboral de l’edició anterior del MUPRL