Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)

Durada
4 anys
Càrrega lectiva
240 crèdits ECTS (incloent-hi el treball de fi de grau). Un crèdit equival a 25-30 hores de treball.
Tipus de docència
Presencial
Nota de tall del curs 2024-2025
8,006
Horaris/torns
Matí i tarda
Idiomes

Consulta l'idioma d'impartició de cada assignatura a la guia docent dintre del pla d'estudis, i als horaris dels grups.

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Preus i beques
Preu aproximat per curs, 1.107 €. Consulta el percentatge de minoració en funció de la renda (beques i modalitats de pagament).
Lloc d'impartició
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)
Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Places nou ingrés
160
Places canvi d'estudis
20
Codi de preinscripció
31016
Nota de tall del curs 2024-2025
8,006. Notes de tall
Ponderacions PAU
Taula de ponderacions de les matèries per a la fase específica
Com s'hi accedeix
Totes les vies d'accés, preinscripció i matrícula.
Convalidacions de crèdits de CFGS
Consulta el cercador d’estudis universitaris del Canal Universitats de la Generalitat de Catalunya
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.
Assignatures crèdits ECTS Tipus
Primer quadrimestre

Fonaments de Materials, Química i Geologia

Fonaments de Materials, Química i Geologia

3 Obligatòria

Fonaments Matemàtics

Fonaments Matemàtics

6 Obligatòria

Introducció a la Construcció

Introducció a la Construcció

4.5 Obligatòria

Introducció al Dibuix Arquitectònic

Introducció al Dibuix Arquitectònic

6 Obligatòria

Mecànica

Mecànica

6 Obligatòria

Taller 1: Aprendre de la Construcció Tradicional

Taller 1: Aprendre de la Construcció Tradicional

4.5 Obligatòria
Segon quadrimestre

Arquitectura, Construcció i Ciutat en la Història d'Occident

Arquitectura, Construcció i Ciutat en la Història d'Occident

4.5 Obligatòria

Dibuix Arquitectònic

Dibuix Arquitectònic

6 Obligatòria

Física de les Instal·lacions i Eficiència Energètica

Física de les Instal·lacions i Eficiència Energètica

4.5 Obligatòria

Introducció a les Estructures

Introducció a les Estructures

6 Obligatòria

Materials Petris

Materials Petris

6 Obligatòria

Taller 2: Modelitzar Conceptes (BIM)

Taller 2: Modelitzar Conceptes (BIM)

3 Obligatòria
Tercer quadrimestre

Construcció d'Estructures

Construcció d'Estructures

4.5 Obligatòria

Estadística Aplicada

Estadística Aplicada

6 Obligatòria

Estructures d'Acer i Formigó

Estructures d'Acer i Formigó

4.5 Obligatòria

Gestió Empresarial

Gestió Empresarial

4.5 Obligatòria

Materials No Petris

Materials No Petris

6 Obligatòria

Taller 3: Gestió I

Taller 3: Gestió I

4.5 Obligatòria
Quart quadrimestre

Aixecaments i Replantejaments en l'Edificació

Aixecaments i Replantejaments en l'Edificació

4.5 Obligatòria

Construcció Sota Rasant

Construcció Sota Rasant

4.5 Obligatòria

Instal·lacions de Fluids

Instal·lacions de Fluids

6 Obligatòria

Legislació Aplicada a l'Edificació

Legislació Aplicada a l'Edificació

6 Obligatòria

Prevenció de Riscos Laborals

Prevenció de Riscos Laborals

4.5 Obligatòria

Taller 4: Anàlisi de l'Edifici

Taller 4: Anàlisi de l'Edifici

4.5 Obligatòria
Cinquè quadrimestre

Construcció d'Envolupants i Acabats

Construcció d'Envolupants i Acabats

4.5 Obligatòria

Gestió Urbanística

Gestió Urbanística

4.5 Obligatòria

Instal·lacions Electromecàniques

Instal·lacions Electromecàniques

6 Obligatòria

Patologia de l'Edificació

Patologia de l'Edificació

3 Obligatòria

Sistemes Estructurals

Sistemes Estructurals

6 Obligatòria

Taller 5: Diagnosi

Taller 5: Diagnosi

6 Obligatòria
Sisè quadrimestre

Planificació i Organització d'Obres

Planificació i Organització d'Obres

7.5 Obligatòria

Pressupostos i Control de Costos

Pressupostos i Control de Costos

7.5 Obligatòria

Qualitat en l'Edificació

Qualitat en l'Edificació

4.5 Obligatòria

Taller 6: Gestió II

Taller 6: Gestió II

7.5 Obligatòria

Tècniques Avançades d'Expressió Gràfica

Tècniques Avançades d'Expressió Gràfica

3 Obligatòria
Setè quadrimestre

Conservació i Manteniment

Conservació i Manteniment

4.5 Obligatòria

Coordinació de Seguretat i Salut Laboral

Coordinació de Seguretat i Salut Laboral

4.5 Obligatòria

Peritatges i Taxacions

Peritatges i Taxacions

4.5 Obligatòria

Taller 7: Rehabilitació

Taller 7: Rehabilitació

7.5 Obligatòria

Taller 8: Projectes

Taller 8: Projectes

9 Obligatòria
Vuitè quadrimestre

Acústica Arquitectònica

Acústica Arquitectònica

3 Optativa

Anàlisi del Cicle de Vida en la Construcció

Anàlisi del Cicle de Vida en la Construcció

3 Optativa

Arquitectura Circular

Arquitectura Circular

3 Optativa

Arquitectura i Construcció de la Casa. Història i Valors Patrimonials per a la Rehabilitació

Arquitectura i Construcció de la Casa. Història i Valors Patrimonials per a la Rehabilitació

3 Optativa

Canvis d'Ús en Edificació

Canvis d'Ús en Edificació

3 Optativa

Dibuix d'Enllaços i Superfícies

Dibuix d'Enllaços i Superfícies

3 Optativa

Dret d'Empresa

Dret d'Empresa

3 Optativa

Estratègia Comercial en el Sector de la Construcció i el Sector Immobiliari

Estratègia Comercial en el Sector de la Construcció i el Sector Immobiliari

3 Optativa

Estratègies i Lideratge Empresarial en el Sector de la Construcció

Estratègies i Lideratge Empresarial en el Sector de la Construcció

3 Optativa

Fonaments de la Construcció Lean i de l'Economia Circular

Fonaments de la Construcció Lean i de l'Economia Circular

3 Optativa

Gaudí i Art Nouveau (Gaudí, Modernisme, Noucentisme)

Gaudí i Art Nouveau (Gaudí, Modernisme, Noucentisme)

3 Optativa

Gestió Avançada d'Instal·lacions

Gestió Avançada d'Instal·lacions

3 Optativa

Gestió de Costos Constructius

Gestió de Costos Constructius

3 Optativa

Habilitats Directives

Habilitats Directives

3 Optativa

Il·luminació Arquitectònica

Il·luminació Arquitectònica

3 Optativa

Innovació Empresarial

Innovació Empresarial

3 Optativa

Intel·ligència Artificial Aplicada a la Construcció

Intel·ligència Artificial Aplicada a la Construcció

3 Optativa

Introducció a la Construcció Lean

Introducció a la Construcció Lean

3 Optativa

L'Edifici del Segle XXI com a Cas d'Estudi d'Elements Finits i Durabilitat

L'Edifici del Segle XXI com a Cas d'Estudi d'Elements Finits i Durabilitat

3 Optativa

Materials i Tècniques Tradicionals

Materials i Tècniques Tradicionals

3 Optativa

Modelització Energètica Avançada en Edificis Existents

Modelització Energètica Avançada en Edificis Existents

3 Optativa

Projecte de Disseny Interior

Projecte de Disseny Interior

3 Optativa

Projecte Financer Immobiliari

Projecte Financer Immobiliari

3 Optativa

Projectes d'Urbanització

Projectes d'Urbanització

3 Optativa

Representació Virtual de Models BIM i Aixecaments Patrimonials

Representació Virtual de Models BIM i Aixecaments Patrimonials

3 Optativa

Seguretat en Cas d'Incendi als Edificis

Seguretat en Cas d'Incendi als Edificis

3 Optativa

Sensorització i Digitalització de l'Ús

Sensorització i Digitalització de l'Ús

3 Optativa

Sig i Territori

Sig i Territori

3 Optativa

Taller 9: Model Final

Taller 9: Model Final

6 Obligatòria

Tècniques Geomàtiques per a l'Edificació

Tècniques Geomàtiques per a l'Edificació

3 Optativa

Termografia per a la Diagnosi d'Edificis Existents

Termografia per a la Diagnosi d'Edificis Existents

3 Optativa

Treball de Fi de Grau

Treball de Fi de Grau

12 Projecte
Professió regulada

Arquitecte/a tècnic/a.

Sortides professionals
 • Ordenació i direcció de l'execució d'obres d'edificació, de rehabilitació i de restauració.
 • Control de la qualitat dels materials de les obres i de l’aplicació de la normativa tècnica de l’edificació.
 • Disseny d'interiors
 • Tècnic/a en impacte ambiental i auditoria per a certificacions d'eficiència energètica.
 • Estudis de sostenibilitat en els edificis i gestió de l'ús, la conservació i el manteniment dels edificis.
 • Direcció d'empreses constructores i immobiliàries.
 • Activitats relacionades amb la funció de project manager.
 • Càlcul d'estructures.
 • Instal·lacions avançades.
 • Direcció de producció en empreses de productes i innovacions tecnològiques de l'edificació.
 • Consultories tècniques i gestió immobiliària i urbanística.
 • Organització i gestió de l'economia, amb la realització de valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica.
 • Coordinació de la seguretat i salut laboral, incloent-hi la redacció d'estudis i plans de seguretat, la formació de treballadors, etc.
 • Desenvolupament de projectes arquitectònics 3D (tècnic/a en software basat en la metodologia BIM).
 • Tècnic CAD (Computer-aided design).
 • Administració pública.
 • Docència i recerca.
Entre estudis de la UPC

Tens la possibilitat de complementar aquest grau amb un itinerari específic que permet obtenir una doble titulació dintre de la UPC, cursant un determinat nombre de crèdits més corresponents al pla d'estudis d'una de les altres titulacions que s'imparteixen en el centre. La doble titulació implica, a grans trets, superar un any d'estudis addicional. Per accedir-hi cal haver cursat ja un mínim de crèdits d'un dels graus. L'oferta de places és limitada.
 
 • Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació + Grau en Enginyeria Civil (ETSECCPB)

Consulta els indicadors principals de qualitat de la titulació al portal Estudis Universitaris de Catalunya de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Podràs conèixer, entre d’altres, els resultats de l’avaluació dels estudis, el grau de satisfacció de l’estudiantat o les dades d’inserció laboral dels titulats i titulades. 

Calendari acadèmic
Calendari acadèmic dels estudis universitaris de la UPC
Normatives acadèmiques
Normativa acadèmica dels estudis de grau de la UPC
Acreditació i reconeixement d'idiomes
Els estudiants de grau han d'acreditar la competència en una tercera llengua per obtenir el títol de grau. Certifica el teu nivell d’idiomes.