Comparteix:

Terminis de presentació de sol·licituds vinculades amb l'avaluació i posterior matrícula

Avaluació del quadrimestre de tardor 2023-2024 i matrícula del quadrimestre de primavera 2023-2024

Totes aquestes sol·licituds es presenten i es tramiten mitjançant l'e-Secretaria dins dels terminis indicats i dels epígrafs corresponents.

Tipus de sol·licitud

Qui pot sol·licitar-ho?

Terminis

Tipus de sol·licitud

Qui ho pot sol·licitar?

Continuïtat d'estudis

Canvi a dedicació parcial o a dedicació normal

Terminis

Continuïtat d'estudis

Canvi a dedicació parcial o a dedicació normal

Tipus de sol·licitud

Qui ho pot sol·licitar?

Afegir una assignatura al potencial de matrícula

Ampliar el nombre de crèdits matriculats

Terminis

Qui ho pot sol·licitar?

Treure l'obligatorietat de matricular una assignatura

Terminis

Un cop matriculada una assignatura, si es sol·licita eliminar-la de la matrícula, serà sense dret de devolució de l'import dels crèdits corresponents. Si procedeix concedir la baixa de l'assignatura, aquesta serà únicament amb efectes acadèmics, a excepció dels casos establerts a la Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Màster de la UPC

Tipus de sol·licitud

Qui ho pot sol·licitar?

Treure assignatures de la matrícula

Renúncia TOTAL d'assignatures

Modificació de matrícula

Canvi de grup

Terminis

Treure assignatures de la matrícula

Renúncia TOTAL d'assignatures

Modificació de matrícula

Canvi de grup