Vés al contingut (premeu Retorn)

Tràmits a seguir


Passos a seguir:


Pràctiques empresa estudiantat.pngPRIMER: trobar una empresa on poder realitzar les pràctiques externes.

Donar-se d’alta a la Borsa de Pràctiques de l’Escola. D’aquesta manera tindreu accés a les ofertes de treball que sorgeixin.

Si trobeu alguna oferta que us interessa, presentar candidatura. Consulteu el Manual de l'estudiant - Borsa de Pràctiques

 

SEGON: tramitar el conveni

Un cop l’empresa ha seleccionat a l’estudiant, les dades es carreguen automàticament al “Mòdul de gestió”, i a continuació, el gestor de pràctiques del centre procedeix al registre del conveni.

A l’e-Secretaria de l’estudiant s’activa la funcionalitat “Pràctiques en empresa”. Aquí l’estudiant pot confirmar o modificar algunes de les dades del conveni, com per exemple, la data d’inici i finalització de les pràctiques, la modalitat, el tutor o tutora de l’empresa. Un cop revisades les dades, les valida i les envia al centre. “Envia conveni centre”.


TERCER: signar el conveni de pràctiques

Una vegada definit i validat el Pla Formatiu per part del tutor o tutora de l'empresa i el tutor o tutora acadèmic, i signat el conveni per part del representant legal de l’empresa, és el moment de signar el conveni per part de l’estudiant.

L’estudiant rebrà avís per accedir al PORTAFIRMES i signar electrònicament el CONVENI. Un cop fet, la direcció de l’EPSEB també el signarà electrònicament.

IMPORTANT: Totes les parts han de signar el conveni tan aviat com rebin l’avís ja que el tràmit CADUCA quan es sobrepassa la data d’inici de la pràctica i si no s’ha finalitzat el procés de signatures NO ES PODRÀ INICIAR LA PRÀCTICA i caldrà recomençar el tràmit de nou, modificant la data d’inici.


QUART: conveni signat

Un cop totes les parts han signat el conveni, tant l’estudiant com la empresa rebran per correu electrònic el CONVENI signat per totes les parts i es podrà iniciar la pràctica. A l'e-Secretaria quedarà registre tant del Conveni com del Pla Formatiu. 

MÉS INFORMACIÓ:

 

A tenir en compte:

  • El període establert per fer pràctiques és el curs acadèmic escolar, és a dir, el comprés entre el 16 de setembre fins al 15 de setembre de l'any següent.
  • No s'accepten modificacions al conveni d’un curs acadèmic finalitzat.