Vés al contingut (premeu Retorn)

Tramitació del convenis

Per poder formalitzar un conveni cal el següent:

 • Verificar si l'estudiantat compleix els requisits i que està matriculat a la UPC.
 • Comprovar que la pràctica és d'interès acadèmic i relacionada amb els estudis del grau o del màster.
 • L'estudiantat haurà de tenir un número de la seguretat social prèviament al tràmit del conveni de cooperació educativa.
 • L'empresa ha de donar d'alta a l'estudiantat a la seguretat social en la data d'inici del conveni, sinó no es podrà iniciar la pràctica.
 • L'estudiantat ha d'estar al corrent de pagament de l'assegurança escolar. L'estudiantat major de 28 anys i l'estudiantat de programes de mobilitat hauran de formalitzar una assegurança d'accidents privada.
 • Els convenis han de ser remunerats. El preu orientatiu establert a l'EPSEB és de 6 euros/hora (màxim 20 euros/hora).
 • No s'accepten convenis amb caràcter retroactiu, sense el Projecte Formatiu, ni tampoc sense el justificant d'ingrés de l'import corresponent a les despeses de gestió.
 • La realització de les pràctiques ha de ser compatible amb el seguiment dels estudis. La dedicació màxima serà de 20 hores setmanals en període lectiu i de 25 hores setmanals en període no lectiu.
 • Els convenis es gestionen per quadrimestres, considerant la data d'inici del primer quadrimestre el 16 de setembre i la data de finalització el 31 de gener de l'any següent, i per al segon quadrimestre la data d'inici es considera el 4 de febrer i la data de finalització el 15 de setembre.
 • La data límit per finalitzar les pràctiques serà el 15 de setembre de cada curs acadèmic.
 • La data límit per presentar convenis de pràctiques a l'Oficina de Cooperació Educativa serà a mitjans de juliol.
 • L'estudiantat no pot fer més d'un conveni alhora.
 • Els convenis es rescindeixen automàticament un cop aprovat el treball de fi de grau o de màster, o bé si l'estudiantat es desvincula de la Universitat per qualsevol motiu.