Vés al contingut (premeu Retorn)

Avantatges per a les empreses

La cobertura legal implica els avantatges següents:

  • Disposar de personal en formació avançada en les diferents àrees tecnològiques.
  • Permet conèixer en profunditat, i en condicions reals de treball, persones candidates per incorporar-se a l’empresa.
  • La relació s’estableix per conveni acadèmic i no a través d'un contracte laboral, i és signat per l'empresa, l’estudiant, i la Universitat. En qualsevol moment es pot rescindir i/o ampliar el conveni.
  • Computa com una despesa més de personal.
  • L'empresa defineix, amb la conformitat de la Universitat, el pla de treball dels estudiants i el perfil per seleccionar-los.
  • La Universitat garanteix un seguiment del desenvolupament dels termes acordats en el conveni.
  • Encara que l’Empresa ha de donar d’alta a la Seguretat Social a l’estudiant (segons la normativa vigent, article 5 del RD 1493/2011, de 24 d’octubre), les despeses són molt reduïdes. 
  • Hi ha una retenció mínima de l’IRPF (el 2% si l’aportació anual de l’empresa a l’estudiant no supera els 6.000 €).
  • Hi ha la possibilitat de reduir un 20% la despesa de la quota líquida si es tracta de projectes de R+D.