Comparteix:

Junta d'Escola i comissions

 

Els principals òrgans de govern de l'Escola estan regulats al Reglament del centre. Són elegits democràticament, mitjançant vot secret, per cada un dels estaments que la componen, i són els següents:

 

A més també hi ha un conjunt de comissions que s'encarreguen de temes més específics. Aquí podreu consultar els seus membres: