Comparteix:

Defenses de TFE - convocatòria juny/juliol 2024

03/06/2024

Les defenses dels treballs seran presencials de l'1 al 22 de juliol (ambdós inclosos) en horari de matí o de tarda.

Terminis a tenir en compte:

  * Fins al 14 de juny de 2024 (inclòs): l'estudiantat que vulgui defensar en aquesta convocatòria ha de carregar la memòria final, els resums, els annexos, etc., en un únic .pdf a l'aplicació (màxim 90 MB) i, en el cas de l'estudiantat de grau, acreditar la competència genèrica en una tercera llengua.

  * Fins al 19 de juny de 2024 (inclòs):  els directors o directores de TFG/TFM han de donar el vistiplau al .pdf de la memòria, omplir un mínim de dues fitxes de seguiment i realitzar l'informe final de valoració per donar autorització de lliurament a l'estudiantat (imprescindible per poder dipositar).

  * No hi ha lliurament en paper ni CD

Podeu consultar el calendari d'aquesta convocatòria aquí.

Recordeu:

    • Les defenses seran de l'1 al 22 de juliol de 2024 (ambdós inclosos) en horari de matí o de tarda.
    • L'estudiantat i els directors o directores seran informats via e-mail al compte institucional: per l'estudiantat és nom.cognom@estudiantat.upc.edu. (Atenció: Aquest compte no accepta redireccionaments d'altres comptes, per a més detalls podeu consultar https://serveistic.upc.edu/ca/correu-v3-gmail/documentacio/bustiav3).
    • L'estudiantat i els directors o directores de TFE hauran de signar l'acta d'avaluació  (es determinarà procediment).
    • L'estudiantat haurà d'omplir i signar l'autorització de difusió del treball i el consentiment per al tractament de les dades de caràcter personal.  (Es determinarà procediment). Podeu consultar un model d'aquests documents aquí.

Podeu consultar els tribunals aquí