Comparteix:

Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

La Geoinformació està constituïda per les dades espacials georeferenciades que usem contínuament per gestionar el territori que ens envolta i els fenòmens que hi succeeixen. S'estima que el 80% de les dades corporatives de les bases de dades (BD) de tot el món són geoinformació.

Aquesta aplicació massiva de les TIC al camp de la geoinformació (o dades espacials georeferenciades) ha generat la necessitat de professionals especialitzats en aquest àmbit de coneixement.

El grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica vol respondre a aquesta demanda de professionals: adquiriràs una formació que et permetrà desenvolupar la teva carrera en àmbits com els sistemes d'informació geogràfica (SIG), l'ús de la geoinformació per a aplicacions mòbils i el tractament de dades massives (Big Data), els sistemes de posicionament global (GPS-GNSS), les ciutats intel·ligents (Smart Cities), el control de flotes, la fotogrametria (incloent-hi l'ús de vehicles no tripulats-drons i UAV), la teledetecció, la geodèsia i la topografia.

Com estudiaràs

En el primer curs, estudiaràs assignatures comunes a totes les enginyeries però posant èmfasi en les matèries pròpies del grau: geoinformació i cartografia, instruments i mètodes geomàtics i disseny assistit per ordinador.

A partir del segon curs, aprofundiràs en les matèries específiques de la titulació i podràs cursar assignatures relacionades amb:

  • Sistemes de posicionament global (GPS-GNSS).
  • Smart cities.
  • Tractament de big data.
  • Ús de la geoinformació per aplicacions mòbils.
  • Implementació de geoserveis.
  • Bases de dades espacials.
  • Sistemes d'informació geogràfica (SIG).
  • Fotogrametria digital (incloent l'ús de drons), entre altres

Dades generals i accés

Informació sobre l'accés al grau

Preinscripció universitària al portal: Accesnet

Pràctiques de les assignatures

L'aprenentatge és continuat i aplicat: aproximadament el 50 % dels crèdits de la titulació es dediquen a formació de caràcter pràctic, que es desenvolupa en els laboratoris i aules especialitzades de l'Escola.

Treball de fi de grau

El darrer curs faràs un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'enginyeria en geoinformació i geomàtica. El treball és de naturalesa professional i serveix per sintetitzar i integrar les competències adquirides durant els estudis.

Resultats