Comparteix:

Eleccions de representants per proveir les vacants del Claustre Universitari de la UPC 2023

De l’11 al 14 de desembre tindran lloc les votacions, per urna electrònica, per escollir les 37 vacants dels representants dels diversos sectors al Claustre Universitari de la UPC (una de les places és per a estudiantat de l'EPSEB).

Divendres, 20 d’octubre, s’han convocat les eleccions de representants per proveir les vacants del Claustre Universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) 2023, que tindran lloc per urna electrònica de l’11 de desembre (a partir de les 10 hores) fins al 14 de desembre (a les 9:59 h).

Durant aquest procés electoral s’han de renovar 37 representants dels diversos col·lectius. Entre les places convocades hi ha 1 per a l'estudiantat de l'EPSEB.

El Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària: debat les línies generals d'actuació de la Universitat, controla l’actuació dels òrgans de govern, direcció i gestió, i impulsa l’activitat normativa d’altres òrgans. Format per un màxim de 303 representants de la comunitat universitària, el Claustre Universitari té un mandat de quatre anys i les vacants produïdes entre els claustrals es cobreixen durant el primer quadrimestre de cada curs acadèmic.

Els resultats definitius dels i les representants electes es publicaran el 19 de desembre. Al web eleccionsclaustre.upc.edu es podran consultar els censos, la relació de candidatures, la proclamació dels resultats i qualsevol altra informació relacionada amb aquest procés electoral, així com de les principals fases del procés.

Dates destacades del calendari electoral: