Comparteix:

Adaptacions docents

Tens alguna discapacitat o necessitat educativa específica que et dificulta l'accés a la docència? Pots demanar una adaptació docent, fes-ho el més aviat possible!

Què són les adaptacions docents?

Són ajustos raonables o modificacions que et faciliten l'accés i permanència a la docència universitària, sense baixar el nivell d'exigència.

S'han d'adequar a les diferents activitats (avaluació, exercicis, treballs en grup, treballs de camp, etc.) per a què puguis assolir les competències marcades en el pla docent dels estudis (grau, màster).

En cas que pateixis alguna lesió o accident que t'impedeixi temporalment realitzar l'activitat acadèmica amb normalitat, posa't en contacte amb el responsable d'inclusió de l'EPSEB, Rogelio López, per acordar les adaptacions transitòries a aplicar.

Qui pot sol·licitar adaptacions docents?

L'estudiantat amb necessitats de suport educatiu, si hi està interessat, pot sol·licitar les adaptacions docents un cop matriculat en els estudis universitaris de grau o màster.

S'entén que aquest estudiantat forma part d'un dels següents col·lectius:

  • Discapacitat: física, auditiva, visual, psíquica.
  • Necessitats educatives específiques: trastorn del neurodesenvolupament (TDAH, TEA, trastorn de comunicació, trastorn específic d'aprenentatge, trastorn alimentari), trastorn de salut mental, afectació psicològica, malalties agudes o cròniques.

Quin tipus d'adaptacions docents hi ha?

  • Tràmits acadèmics.
  • Adaptacions de suport a l'aula.
  • Adaptacions en les proves d'avaluació.
  • Recursos tècnics, personals i materials.

Quan pots sol·licitar adaptacions docents?

És recomanable sol·licitar les adaptacions en el moment de la matrícula o en les primeres setmanes de l'inici del curs acadèmic, per informar al responsable d'inclusió i al professorat de les adaptacions necessàries a l'aula i durant els exàmens. 

Terminis

  • Primer quadrimestre: fins al 1 de desembre
  • Segon quadrimestre: fins a l'1 de maig

Després de les dates fixades no es garantiran les adaptacions docents abans dels exàmens.

 

Més informació sobre el procès per demanar una adaptació docent i formulari de sol·licitud