Comparteix:

Convocat el III concurs de vídeos sobre l'arquitectura tècnica VIDArqT

26/04/2023

El "Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cádiz" convoca la tercera edició del concurs de vídeos sobre l'arquitectura tècnica VIDArqT. Hi pot participar l'estudiantat del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació.

L'objectiu del concurs és fomentar la tasca dels professionals de l'arquitectura tècnica a través de vídeos divulgatius produïts per persones col·legiades i estudiantat del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, on comparteixin eines i procediments constructius que facilitin el compliment de la seva tasca i/ o comunicar als ciutadans la importància de la participació en l'edificació.

Podran participar-hi les persones col·legiades a qualsevol col·legi oficial d'arquitectura tècnica d'Espanya i l'estudiantat de títols universitaris oficials de grau que habilitin per a l'exercici de la professió d'Arquitectura Tècnica.

  • Primer premi dotat amb 2.000 euros.

  • Segon premi dotat amb 1.000 euros

La feina consistirà en un vídeo original amb una durada màxima de cinc minuts. Els vídeos poden versar sobre:

  1. Procediments constructius.
  2. Eines i equips de treball.
  3. Aplicacions informàtiques o tecnologia afí.
  4. Seguretat i salut.
  5. Eficiència energètica.
  6. Medi ambient.
  7. Foment de la professió.

Termini per entragar el vídeo: 30 de juny de 2023

Més informació, bases del concurs i instruccions de lliurament a: https://www.coaatc.es/noticia/43515/