Comparteix:

Ajuts Compromís UPC

03/04/2023

Aquesta convocatòria té com a objectiu oferir un total de 32 beques a l'estudiantat de nou accés a la Universitat i que es matriculin a temps complet a qualsevol dels graus impartits en centres propis de la UPC, inclou futur estudiantat dels graus en Arquitectura Tècnica i Edificació i en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica.

Destinataris:

Poden sol·licitar aquest ajut les persones que:

a) Accediran, per primera vegada durant el curs 2023/2024, a un dels estudis de grau impartits pels centres propis de la UPC participants en el programa

b) Estan matriculades en batxillerat científic/tecnològic en un institut de secundària de titularitat pública durant el curs 2022/2023.

c) Han obtingut una nota igual o superior a 7 en el primer curs de batxillerat.

d) Han estat beneficiaries durant el curs 2022/2023 d’una beca del Ministeri d’Educació, prioritàriament amb assignació del component de quantia lligada a la renda (llindar 1)

Termini per demanar l'ajut ampliat fins el 30 de maig de 2023

Més informació a: https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesEstudi/AjutsCompromisUPC

Nota: el termini s'ha ampliat fins el 30 de maig.