Comparteix:

Programa internacional sobre intervenció en patrimoni singular

06/06/2024

L'objectiu principal d'aquest programa és que l'estudiantat participant pugui treballar tots els elements previs rellevants de cara a una intervenció en un edifici amb valor patrimonial (elements històrics, constructius, gràfics, de confort i de funcionalitat).

Saps que pots fer un ERASMUS, reduït en temps i costos, participant en un BIP? Aquí a l'EPSEB n'estem organitzant un sobre Intervenció en Patrimoni Singular. L'objectiu principal d'aquest programa és que els estudiants que hi participeu pugueu treballar tots els elements previs rellevants de cara a una intervenció en un edifici amb valor patrimonial (elements històrics, constructius, gràfics, de confort i de funcionalitat). I això ho farem sobre un dels edificis de La Maternitat aquí a Barcelona (https://www.diba.cat/web/recintes/maternitat) juntament amb 10 estudiants de la TTK University of Applied Sciences de Tallinn (Estònia) i 10 de la University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Polònia), amb un esperit de treball cooperatiu i internacional. 

El BIP consistirà en la matriculació d’una assignatura optativa de 3 ECTS i un cop superada constarà com a mobilitat internacional de curta durada amb la nota obtinguda.

Les dates de realització del BIP són les següents:

  • Part online (que farem a Meet): 25 i 26 de setembre i 17 i 18 d'octubre de 2024
  • Part presencial (que farem aquí a l'EPSEB): del 30 de setembre al 4 d'octubre de 2024

El programa va adreçat a estudiantat del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació amb Taller 5 superat, i amb un nivell d'anglès de comunicació suficient.

Per a més informació contacteu, el més aviat possible, amb Secretaria de l'EPSEB (mobstudents.epseb@upc.edu) o bé amb el professor coordinador Carles Serrat (carles.serrat@upc.edu).

El calendari de la convocatòria serà el següent:

  • Del 03/06 al 30/06: Sol·licitud de plaça a través de la teva e-Secretaria, a l’apartat de mobilitat.
  • 02/07: Assignació de places.
  • 03/07: Al·legacions a la resolució de places.
  • Del 04/07 al 08/07: Acceptació de places.

Després del tancament de la convocatòria hi haurà una reunió informativa més específica per als estudiants participants de la que ja us informarem.

Us animem a participar-hi i a viure aquesta experiència internacional!!