Comparteix:

Accés per trasllat d'expedient a les titulacions de grau - curs 2024-2025 1r Q

18/06/2024

S'ofereixen 20 places d'accés per trasllat d'expedient per al grau en Arquitectura Tècnica i Edificació i 5 places per al grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

Per al primer quadrimestre del curs 2024-2025, s'ofereixen un total de 20 places d'accés per trasllat d'expedient per al grau en Arquitectura Tècnica i Edificació i 5 places per al grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica.

Tot aquell estudiantat que desitgi sol·licitar canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris oficials, haurà de presentar la sol·licitud d'accés a la Seu electrònica de la UPC mitjançant el tràmit Sol·licitud d'accés directe a estudis de la UPC, per canvi d'estudis, centre o Universitat, degudament complimentada i signada, entre el 18 de juny i el 15 de juliol de 2024.

Si amb anterioritat no s'ha sol·licitat una Guia Orientativa de Reconeixements/Convalidacions, s'haurà de presentar a més a més la sol·licitud de Reconeixements/Convalidacions, adjuntant la documentació requerida i pagant una taxa per l'estudi. Trobareu tota la informació referent a aquest tema aquí.

Tal com estableix el calendari acadèmic de la UPC, es publicarà la resolució a tot tardar el 2 de setembre de 2024.

La matrícula es realitzarà el dia 4 de setembre. 

Terminis:

  • Publicació oferta de places: 18 de juny de 2024
  • Sol·licitud: del 18 de juny fins al 15 de juliol de 2024
  • Resolució: 2 de setembre de 2024
  • Matrícula: 4 de setembre de 2024