Comparteix:

Normatives Acadèmiques

Podeu consultar les normatives que regularan el vostre pas per l'Escola: des de la normativa de la UPC que regula a tots i cadascú dels estudiants fins aquelles que són més concretes com ara la que t'explica com pots reconèixer crèdits si fas activitats culturals, esportives i solidàries:

 

 Normatives UPC

Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Màster (NAGRAMA)

Reglament del règim disciplinari de l'estudiant de la UPC 

 

 Normatives EPSEB

L'EPSEB, dins el marc normatiu establert per la mateixa UPC, regula més detalladament diferents àmbits de caràcter acadèmic. Les normatives per temes i titulacions són les següents:

 

Avaluació

Normativa d'Avaluació del centre per als estudis de grau (aprovada per la Comissió Acadèmica de l'Escola el 16/6/2023 i ratificada per la Junta d'Escola el (21/7/2023))


Avaluació curricular

Normativa d'Avaluació curricular del GATE (aprovada per la Comissió Acadèmica de l'Escola el 16/6/2023 i ratificada per la Junta d'Escola (21/7/2023))

Normativa d'Avaluació curricular del GATE per a l'estudiantat adaptat d'AT (aprovada per la Comissió Acadèmica de l'Escola el 16/6/2023 i ratificada per la Junta d'Escola (21/7/2023))

Normativa d'Avaluació curricular del GEGG (aprovada per la Comissió Acadèmica de l'Escola el 16/6/2023 i ratificada per la Junta d'Escola (21/7/2023))

 

Permanència en els estudis

Normativa de permanència dels estudis de grau i de màster (aprovada per la Comissió Acadèmica de l'Escola el 16/6/2023 i ratificada per la Junta d'Escola el (21/7/2023))

 

Aquí podeu veure una presentació de les normatives de permanència i d'avaluació curricular, adreçada principalment a l'estudiantat que encara no té superats 60 crèdits.

 

Treball de fi d'estudis

Normativa del treball de fi d'estudis (aprovada per la Comissió Acadèmica del 16/6/2023 i ratificada per la Junta d'Escola (21/7/2023))

Criteris d'avaluació del TFE (Rúbrica) (aprovats per la Comissió Acadèmica del 16/6/2023 i ratificats per la Junta d'Escola el (21/7/2023))

 

Reconeixement de crèdits optatius per activitats no docents

Normativa de pràctiques en empresa i reconeixement de crèdits per activitats no docents dels estudis de grau (aprovada per la Comissió Acadèmica de l'Escola el 16/6/2023 i ratificada per la Junta d'Escola el (21/7/2023))

Mapa d'itineraris de les activitats culturals, esportives, solidàries, de cooperació i de representació estudiantil amb reconeixement d'ECTS als estudis de grau de la UPC

Normativa de Treballs Dirigits

 

 Altres normatives