Comparteix:

Treballs de recerca de batxillerat i projectes de CFGS

 

Anàlisi de la situació dels contenidors en un barri de Barcelona

Descripció

Determinar si la situació actual dels diversos contenidors localitzats en un barri és correcta per a la població. Tots sabem que la recollida selectiva depèn del ciutadà, però també depèn de la distància que hagi de recórrer fins als contenidors més pròxims. A partir de l'estudi de la ubicació de cada un dels contenidor situats a la zona es determinarà si hi ha un número correcte de contenidors i quina és la distància que ha de recórrer el ciutadà fins arribar-hi.
Metodologia: Constarà d'un treball de camp en el qual, amb el navegador del mòbil es determinarà la situació dels contenidors així com la seva tipologia. Posteriorment, es farà un full de càlcul amb aquesta informació i es confeccionarà un mapa amb l'eina del portal de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICGC) "Instamaps".
Es confeccionaran mapes temàtics per a cada recollida selectiva i després es farà un anàlisi de cada una d'elles per veure si arriben a tots els habitants del barri.
Eines:

  • Navegador del mòbil: l'estudiant es familiaritzarà amb els sistemes de coordinades. Existeixen diferents aplicacions que ens determinen la posició.
  • Instamaps: Es tracta d'una plataforma creada per l'ICGC oberta a la creació i publicació de mapes. Permet a qualsevol usuari representar la seva pròpia geoinformació a partir de les seves dades o bé de dades externes. L'estudiant importarà totes les dades recollides en un full de càlcul a Instamaps. D'aquesta manera podrem representar gràficament la situació de cada contenidor. Posteriorment, es farà un anàlisi d'abastiment al ciutadà per veure on falten/sobren contenidors de recollida selectiva.

Professorat

Rogelio López Bravo
Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental

Hi podeu contactar a: suport.institucional.epseb@upc.edu

 

Anàlisi dels canvis geogràfics produïts en els darrers 70 anys a partir de cartografia fotogràfica

Descripció

A partir d'imatges aèries (ortofotografies) realitzades en diferents anys d'una determinada zona es poden analitzar els canvis patits en alguns d'aquests aspectes: variació del curs d'un riu, ús del sòl, línia de costa, canvis geomorfològics en general, xarxa de carreteres i camins, creixement urbà, etc.
Es proposa realitzar un estudi d'un zona geogràfica, a escollir dins de Catalunya, i estudiar un o diversos aspectes comentats anteriorment.
Per aconseguir aquest anàlisi s'utilitzaran les ortofotografies realitzades per diversos centres cartogràfics (ICGC, IGN) des de l'any 1946 fins l'actualitat.
Aquest treball de recerca pretén iniciar a l'estudiantat en l'obtenció de cartografia comparada, mitjançant documents cartogràfics fotogràfics (ortofotografies). A partir de la recerca d'informació cartogràfica, s'investigarà quins canvis ha patit la superfície topogràfica en els darrers 70 anys.

Professorat

Felipe Buill Pozuelo, Mª Amparo Núñez Andrés
Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental

Hi podeu contactar a: suport.institucional.epseb@upc.edu

 

Cartografia del desenvolupament urbanístic de Barcelona

Descripció


A partir de l'estudi de fotografies històriques de Barcelona es realitzaran diversos mapes temàtics que serviran de recolzament per veure gràficament el creixement de la ciutat des de 1956 a l'actualitat.


S'utilitzarà diverses eines del portal de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICGC) com el "Visualitzador de canvis urbanístics" i l'eina per fer mapes "Instamaps".


L'objectiu és doble: per una part s'introduirà a l'estudiantat en estudis de Geografia humana i per una altra part aprendrà a utilitzar eines cartogràfiques necessàries per crear mapes.

Eines:

 • Visualitzador de canvis urbanístics: És una eina en fase de prova de l'ICGC que ens permet anar comparant cartografia i ortofotos de diferents anys. A partir de l'estudi detallat de les fotografies aèries es faran mapes temàtics separant àrees urbanes, àrees d'expansió urbana, zones industrials, etc.
 • Instamaps: Es tracta d'una plataforma creada per l'ICGC oberta a la creació i publicació de mapes. Permet a qualsevol usuari representar la seva pròpia geoinformació a partir de les seves dades o bé de dades externes. Així, Instamaps, ens permet la presentació gràfica dels canvis produïts.

Professorat

Rogelio López Bravo
Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental
Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

Hi podeu contactar a: suport.institucional.epseb@upc.edu

 

Com es fan els mapes intel·ligents?

Descripció

Estem acostumats a moure'ns amb ajuda de mapes, ja sigui en el navegador del cotxe o del mòbil, que ens indiquen el camí.
Amb aquest treball s'analitzarà como es fan aquests mapes, quina informació contenen i a més es farà l'edició d'un barri o el municipi, en funció de la mida, dels elements que composen aquest mapa. Per fer-ho es comptarà amb el recolzament d'una professora del departament a més de l'empresa Here, de creació de mapes navegables. Es comptarà amb accés al programa d'edició de mapes.

Professorat

Mª Amparo Núñez Andrés
Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental

Hi podeu contactar a: suport.institucional.epseb@upc.edu

 

Conseqüències del pas de l'huracà Mitch en el llac Xolatlan (Nicaragua)

Descripció

El llac Xolatlan o Managua és el segon llac més gran de Nicaragua després del llac Nicaragua. Les conques d'aquests dos grans llacs estaven separades, les cotes de les làmines d'aigua eren diferents. El pas de l'huracà Mitch l'any 1998 va fer que aquestes dues masses d'aigua s'unissin ocasionant unes greus inundacions a tota la riba del llac Xolatlan.
L'objectiu d'aquest treball consistirà a mesurar i delimitar a partir d'imatges del satèl·lit l'àrea inundada posterior al pas de l'huracà, 10 anys més tard i com és a l'actualitat. En definitiva, elaborarem la cartografia temporal de les zones inundades al voltant del llac Xolotlán posterior al pas de l'huracà Mitch.
Per realitzar aquest estudi utilitzarem imatges del satèl·lit Landsat 5. Aquest satèl·lit ha proporcionat imatges cada 16 dies amb una resolució espacial de 30 metres des de 1985 fins al 2011. El seu successor, el satèl·lit Landsat 8, ofereix imatges amb les mateixes característiques bàsiques que el seu antecessor i amplia noves funcionalitats.
Aquest projecte pretén acostar a l'estudiant al món de la cartografia a través del processament d'imatges obtingudes per satèl·lit, per treballar amb elles hem de conèixer i comprendre l'espectre electromagnètic, especialment el comportament radiomètric de la vegetació i de l'aigua a la franja de l'òptic.

Professorat

Càrol Puig Polo
Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental

Hi podeu contactar a: suport.institucional.epseb@upc.edu

 

Delimitació de l'àrea cremada i anàlisi de la severitat de l'incendi d'Òdena a l'estiu de 2015

Descripció

A l'estiu del 2015 es van cremar una extensió de 1.200 ha al municipi d'Òdena. La delimitació de les àrees cremades en els incendis i l'estudi de la severitat del mateix es fa a través d'imatges de teledetecció.
L'objectiu d'aquest treball és delimitar l'àrea afectada per l'incendi i analitzar la severitat del mateix a partir d'imatges de satèl·lit. En definitiva, elaborar la cartografia de la severitat de l'incendi d'Òdena.
Les imatges de satèl·lit ens permeten analitzar els fenòmens naturals i artificials que passen sobre la superfície terrestre.
Per realitzar aquest estudi utilitzarem imatges del satèl·lit Landsat 5. Aquest satèl·lit ha proporcionat imatges cada 16 dies amb una resolució espacial de 30 metres des de 1985 fins al 2011. El seu successor, el satèl·lit Landsat 8, ofereix imatges amb les mateixes característiques bàsiques que el seu antecessor i amplia noves funcionalitats.
Aquest projecte pretén acostar a l'estudiant al món de la cartografia a través del processat d'imatges obtingudes per satèl·lit, per treballar amb elles hem de conèixer i comprendre l'espectre electromagnètic, especialment el comportament radiomètric de la vegetació sana i de la vegetació després del foc a la franja de l'òptic.

Professorat

Càrol Puig Polo
Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental

Hi podeu contactar a: suport.institucional.epseb@upc.edu

 

El canvi climàtic a través dels mapes

Descripció

Objectiu:

  1. Nocions bàsiques de lectura de mapes. Mapes estàtics versus Mapes dinàmics.
  2. Representació del clima en els mapes.
  3. Pàgines web que proporcionen informació del canvi climàtic a través dels mapes.

Es pretén que l'alumne a la vegada que realitza un estudi de recerca sobre el canvi climàtic, vegi com es pot representar en la cartografia aquest canvi.
Per això, consultarà bibliografia, cartografia i pàgines web on es poden visualitzar, fins i tot a temps real, el canvi en el clima.
L'alumne podrà realitzar pràctiques i tutories a la Universitat amb el software de tractament cartogràfic.

Professorat

Mercedes Sanz Conde
Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental

Hi podeu contactar a: suport.institucional.epseb@upc.edu

 

El mètode dels mínims quadrats

Descripció

Es tracta de situar l'estudiant a l'escenari de resoldre un problema senzill, com un anivellament, del que es disposen de més observacions de les estrictament necessàries i amb error. Es tractarà de reflexionar i fer recerca, tant bibliogràfica com experimental, respecte

  1. L'origen de la funció error de Gauss.
  2. La incompatibilitat dels sistemes d'equacions sobredeterminats. La influència de l'error.
  3. La necessitat d'establir un criteri per trobar una solució "de compromís" als sistemes sobredeterminats.
  4. El criteri dels mínims quadrats.
  5. El mètode dels mínims quadrats.

Professorat

Joan J. Rodríguez Jordana
Departament de Matemàtiques

Hi podeu contactar a: suport.institucional.epseb@upc.edu

 

El món a les teves mans. Un passeig en companyia dels mapes

Descripció

Objectius

  1. Principals cartògrafs i els seus mapes.
  2. Tecnologies utilitzades en l'evolució de la cartografia.
  3. Del mapa en paper al mapa a l'ordinador.

El que es busca és que l'alumne pugui comparar a través de documents cartogràfics, els canvis en el territori. Per aconseguir-ho, s'escollirà una zona i es buscarà la seva cartografia per veure els canvis que s'han produït.
L'alumne utilitzarà: bibliografia, cartografia i pàgines web per investigar sobre el canvi en la cartografia.
Hi haurà tutories a la Universitat per ajudar en la recerca de la informació cartogràfica.

Professorat

Mercedes Sanz Conde
Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental

Hi podeu contactar a: suport.institucional.epseb@upc.edu

 

Estudi de l'evolució de la ciutat de Las Vegas i el llac Mead des de 1985 amb imatges de satèl·lit

Descripció

El llac Mead és l'embassament artificial més gran dels Estats Units. Aquest està situat al riu Colorado, a 48 quilòmetres al sud-est de Las Vegas, Nevada, en els estats de Nevada i Arizona. Format per l'aigua recollida per la presa Hoover, s'estén aproximadament uns 180 quilòmetres darrere de la presa. L'aigua del llac Mead s'envia, mitjançant aqüeductes, a les comunitats del sud de Califòrnia i Nevada i abasteix d'aigua a la ciutat de Las Vegas.
Les imatges de satèl·lit ens permeten analizar els fenòmens naturals i artificials que passen sobre la superfície terrestre.
Per realitzar aquest estudi utilitzarem imatges del satèl·lit Landsat 5. Aquest satèl·lit ha proporcionat imatges cada 16 dies amb una resolució espacial de 30 metres des de 1985 fins al 2011. El seu successor, el satèl·lit Landsat 8, ofereix imatges amb les mateixes característiques bàsiques que el seu antecessor i amplia noves funcionalitats.
L'objectiu del treball és estudiar el creixement de la ciutat de Las Vegas i el decreixement del llac Mead a través de les imatges que han proporcionat els satèl·lit Landsat 5 i 8. En definitiva, s'elaborarà la cartografia temporal dels canvis de la ciutat de Las Vegas i el llac Mead.
Aquest projecte pretén acostar a l'estudiant al món de la cartografia a través del processament d'imatges obtingudes per satèl·lit, per treballar amb elles hem de conèixer i comprendre l'espectre electromagnètic, especialment el comportament radiomètric de la vegetació i de l'aigua a la franja de l'òptic.

Professorat

Càrol Puig Polo
Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental

Hi podeu contactar a: suport.institucional.epseb@upc.edu

 

La cartografia del teu cotxe és un sistema d'informació geogràfica

Descripció

Objectius:

  1. Introduir a l'alumne en els SIG.
  2. Ús bàsic d'un software SIG OpenSource.
  3. Aplicacions dels SIG.

Es pretén que l'alumne investigui i posi en pràctica l'ús d'un Sistema d'Informació Geogràfica, i les seves múltiples aplicacions a: Smart cities, elaboració de Cartografia, agricultura, etc.
L'alumne podrà fer pràctiques a la Universitat amb paquets de software SIG i tutories amb el professor de Sistemes d'Informació Geogràfica.

Professorat

Mercedes Sanz Conde
Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental

Hi podeu contactar a: suport.institucional.epseb@upc.edu

 

Obtenció de models 3D (arquitectònics i arqueològics) a partir de fotografies

Descripció

A partir d'imatges fotogràfiques realitzades amb càmeres digitals convencionals s'obtindran models 3D de punts d'objectes arquitectònics o arqueològics, que tractades posteriorment serviran per a l'obtenció de plantes, seccions i alçat a gran escala (1:50, 1:100, etc.), a més del model tridimensional de l'objecte.
Es proposa realitzar un aixecament 3D d'un objecte patrimonial, a escollir de l'àmbit de proximitat de l'alumne, i obtenir el model i els plànols derivats.
Aquest treball de recerca buscar iniciar als estudiants en l'obtenció de models 3D amb tècniques fotogramètriques. A partir de la recerca d'informació s'analitzaran sistemes fotogramètrics digitals, s'investigarà quin mètode s'utilitzarà a la pràctica i s'estudiaran els fonaments matemàtics associats en l'obtenció de dades 3D.

Professorat

Felipe Buill Pozuelo, Mª Amparo Núñez Andrés
Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental

Hi podeu contactar a: suport.institucional.epseb@upc.edu

 

Smart Cities i mobilitat

Descripció

Les ciutats i territoris de la informació produeixen dades contínuament, posant en evidència els moviments de persones i materials, els fluxos de decisions, així com les característiques de llur configuració espacial i forma social, entre molts altres aspectes.
Actualment existeixen múltiples eines de lectura dels entorns construïts com a instruments per a la millora de l'eficiència, l'equitat, la sostenibilitat i la qualitat de vida de les ciutats del futur.
En aquest context, la planificació i projecte de l'espai urbà de la mobilitat constitueix un dels reptes més important i complexes de la ciutat contemporània. Per altra banda, com es desprèn de la producció científica, per entendre els "llocs" cal entendre els fluxos i per entendre el fluxos cal entendre les xarxes.
Es proposa a l'estudiant la representació gràfica del "brunzit" d'una ciutat a escollir, mitjançant sistemes d'informació geogràfica, a partir de dades produïdes pel medi urbà en relació a la mobilitat i les seves xarxes associades. L'estudiant aprendrà a obtenir dades obertes de l'administració per a un propòsit específic dissenyat entre alumne i professor.

Professorat

Josep Mercadé Aloy i Elisabet Roca Bosch
Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental

Hi podeu contactar a: suport.institucional.epseb@upc.edu

 

Smart Cities i valors del paisatge urbà

Descripció

Les ciutats i territoris de la informació produeixen dades contínuament, posant en evidència els moviments de persones i materials, els fluxos de decisions, així com les característiques de llur configuració espacial i forma social, entre molts altres aspectes.
Actualment existeixen múltiples eines de lectura dels entorns construïts com a instruments per a la millora de l'eficiència, l'equitat, la sostenibilitat i la qualitat de vida de les ciutats del futur.
En aquest context, la identificació de valors i fragilitats culturals, ambientals i ecològics —paisatge—, en el medi urbà, constitueix un dels reptes més important i complexes de la ciutat contemporània. El patrimoni construït, la infraestructura verda i els valors faunístics, així com els diferents tipus de contaminació, poden representar-se gràficament per posar en evidència les necessitats de transformació de l'hàbitat urbà.
Es proposa a l'estudiant la representació gràfica dels valors i fragilitats del paisatge urbà d'una ciutat a escollir, mitjançant sistemes d'informació geogràfica, a partir de dades produïdes pel medi urbà. L'estudiant aprendrà a obtenir dades obertes de l'administració per a un propòsit específic dissenyat entre alumne i professor.

Professorat

Josep Mercadé Aloy i Elisabet Roca Bosch
Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental

Hi podeu contactar a: suport.institucional.epseb@upc.edu