Comparteix:

Política de comunicació a web i xarxes socials de l’EPSEB

A continuació trobareu els criteris generals de què i on es publica la informació que rebem. Recordeu que per poder publicar la informació cal rebre-la amb prou antelació (es demana que, en el cas d'activitats, s'enviïn com a mínim una setmana abans de la seva realització).

D'altra banda, des de l'Àrea de Suport Institucional i Relacions Externes s'envia cada mes un butlletí a tota la Comunitat EPSEB (l'Edific@), que inclou les activitats que es realitzaran al llarg del mes següent. El butlletí es tanca al voltant del dia 25 de cada mes, si voleu que la vostra activitat hi aparegui, caldrà fer arribar la informació abans d'aquest dia.

Finalment, tingueu en compte que l'EPSEB es reserva el dret a publicar o no fer-ho allò que consideri oportú a través dels seus mitjans.

Notícies que es publiquen a la portada del web de l'EPSEB

 • Actes institucionals: actes acadèmics organitzats o on participa l’EPSEB i oberts a la Comunitat EPSEB
  • Actes de benvinguda
  • Actes de graduació
 • Activitats obertes a la Comunitat EPSEB: Jornades, conferències, ponències, cursos, seminaris, congressos, fires, orientació professional, etc.
  • No cal que es facin a l’Escola, però han d’estar vinculades als àmbits d’estudi de l’Escola.
  • Gratuïtes o amb descompte que justifiqui la seva publicació. També activitats de xarxes internacionals estratègiques a les quals pertany la UPC (com Unite!). En casos d’activitats de pagament, es revisarà cas per cas.
  • En el cas que no siguin gratuïtes caldrà justificar perquè és d’especial interès la seva publicació.
 • Activitats organitzades per les associacions d’estudiantat de l’EPSEB.
 • Concursos: oferta de concursos oberts a la Comunitat EPSEB o organitzats per l’EPSEB.
 • Exposicions:
  • Organitzades a l’EPSEB.
  • Organitzades a altres llocs, però on ha participat la Comunitat EPSEB i es poden visitar. Han de ser gratuïtes. En casos d’activitats de pagament, es revisarà cas per cas.
 • Informació acadèmica, de qualitat, d'òrgans de govern de l'EPSEB i oferta de beques.
 • Internacionalització: 
  • Sessions informatives de mobilitat.
  • Activitats ja realitzades on ha participat la Comunitat EPSEB per a la internacionalització dels estudis oficials impartits a l’Escola.
  • Informació sobre nous acords de l’oferta de mobilitat del centre o sobre la renovació dels mateixos.
 • Premis i distincions rebuts per la Comunitat EPSEB.
  • Inclou premis en diferents àmbits: concursos vinculats als estudis, premis rebuts per la Comunitat EPSEB, lligues esportives UPC, premis de les associacions d’estudiantat de l’EPSEB, etc. En el cas de quedar finalistes, la informació es publicarà previ a l’anunci dels projectes o persones guanyadors.
 • Promoció dels estudis: publicació de les jornades de portes obertes i sessions informatives de màster de l’EPSEB.
 • Responsabilitat social: oferta d’activitats o informació d’especial interès per als col·lectius d’afectats.
  • Cursos de sensibilització
  • Informació sobre serveis a l’abast d’afectats
  • Dates de celebració (11F, 8M, 17M, 25N, etc.)
  • Mapathons, etc.
  • Ofertes de voluntariat, projectes de cooperació, etc.

Xarxes socials

 • Notícies del web de l’EPSEB
 • Activitats de l’estudiantat: publicació de fotos de diferents activitats vinculades als estudis amb la participació de l’estudiantat
 • Activitats del PDI o PTGAS: publicació de fotos de diferents activitats ja realitzades amb la participació del professorat o personal d'administració, cal tenir present que han d’estar vinculades als àmbits d’estudi de l’EPSEB.
  • PDI o PTGAS assistint a congressos.
  • PDI o PTGAS fent activitats de promoció dels estudis o de foment de vocacions STEAM.
  • PDI o PTGAS fent activitats vinculades a projectes de millora de la docència.
  • PDI o PTGAS fent activitats vinculades a projectes de recerca.
  • PDI o PTGAS fent mobilitat.
  • Etc.
 • Vocacions STEAM: Activitats Escolab o Olimpíades que es fan a l’EPSEB o altres activitats on ha participat el PDI o PTGAS de l’EPSEB (sempre mencionant el centre que ens ha visitat o on hem anat)
 • Republicació d'informació d'altres serveis de la UPC amb informació rellevant per a la Comunitat EPSEB.

Finalment, donada la dinàmica d'ús de les xarxes socials, es fan re-publicacions d'altres persones o institucions que poden ser d'interès a la Comunitat EPSEB.