Comparteix:

Àrea de Suport Institucional i Relacions Externes (Direcció)

Edifici P EPSEB (Planta 1) Av. Doctor Marañón, 44-50, 08028 Barcelona. (UPCmaps)

Personal de l'àrea

Cap de l'àrea:

M. Carmen Asensio Castell

Equip de treball:

 • Chantal Alastruey Martin
 • Esther Cantos Borràs
 • María Antonia Gómez Zueco

Secretària de Direcció:

 • Sònia Betalú Ramirez

Prestacions de l'àrea

Acollida a l'estudiantat nou

Actes acadèmics i institucionals

Activitats d'extensió universitària

 • Suport a l'organització d'activitats d'extensió universitària
 • Reserva de sales per a l'organització d'activitats de la comunitat EPSEB

Activitats d'orientació professional (Alumni)

Comunicació institucional i projecció exterior

 • Web de l'EPSEB
 • Xarxes socials institucionals

Recordeu que podeu sol·licitar que fem difusió de notícies i esdeveniments, que compleixin amb la nostra política de comunicació, a través de la pàgina següent.

Planificació estratègica

Promoció d'estudis, activitats per a futur estudiantat i foment de vocacions STEAM

Qualitat

 • Suport en el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) de l'Escola
 • Suport en el procés d'acreditació de titulacions
 • Suport en l'informe de seguiment del centre
 • Suport en la Memòria de l'Escola

Relacions institucionals

 • Convenis institucionals amb empreses i administracions

Secretària de Direcció

Suport als òrgans de govern